TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4

     
Dạng 1: tìm trung bình cộng của những số vẫn biết.

Bạn đang xem: Toán trung bình cộng lớp 4

Ví dụ: search trung bình cộng của các số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của các số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm mức độ vừa phải cộng của các số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của trường em bao gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A gồm 21 học sinh, lớp 4B có 23 học sinh, lớp 4C bao gồm số học sinh nhiều rộng trung bình cộng 2 lớp 4A với 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C bao gồm bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 3:

Bạn An bao gồm 13 quyển vở, chúng ta Lan bao gồm 15 quyển vở. Số vở của Nam yếu trung bình cùng số vở cặp đôi bạn trẻ An cùng Lan và 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm mức độ vừa phải cộng của những số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều.

Ví dụ : Tính vừa đủ cộng của những số trong hàng số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng các số hạng dãy số trên rồi phân chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cộng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: vì chưng dãy số bên trên là hàng số cách đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cộng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì hàng số trên là dãy số cách đều cần trung bình cộng của các số hạng trong hàng là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm: Các Dạng Bất Phương Pháp Giải Phương Trình Vô Tỷ Chứa Căn, Chuyên Đề Phương Trình, Bất Phương Trình Vô Tỉ

Bài 1:

Tính mức độ vừa phải cộng của những số vào dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho dãy số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm mức độ vừa phải cộng của các số trong dãy số trên,

Bài 3:

Cho hàng số: 6,11, 16,…,a. Biết mức độ vừa phải cộng của những số trong hàng số bên trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn thế hoặc bằng trung bình cộng.

1 .Bằng vừa đủ cộng

Ví dụ: An gồm 24 cái kẹo. Bình gồm 28 cái kẹo. Cường có số loại kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường bao gồm bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của bố bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cùng số kẹo bố bạn xuất xắc số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải có 14 mẫu nhãn vở, Lâm có trăng tròn cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bởi trung bình cùng số nhãn vở của tất cả ba bạn. Hỏi Hà bao gồm bao nhiêu loại nhãn vở?

Bài 2:

Xe trước tiên chở được 5t hàng, xe trang bị hai chở được 7 tấn hàng. Xe cộ thứ cha chở bằng trung bình cộng của tía xe. Hỏi xe pháo thứ ba chở được từng nào tấn sản phẩm ?

Bài 3:

Số trước tiên là 98, số sản phẩm công nghệ hai gấp gấp đôi số thứ nhất. Số thứ cha bằng trung bình cộng của 3 số. Tìm số sản phẩm ba?

2 .Nhiều rộng trung bình cộng.

Ví dụ: Lan gồm 30 viên kẹo, Bình tất cả 12 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn hơn trung bình cùng của ca cha bạn là 4 viên. Hỏi Hoa gồm bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ đồ gia dụng ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của tía bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cộng số kẹo ba bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng đầu tiên có 50 lít dầu, thùng thứ hai tất cả 37 lít dầu. Thùng thiết bị ba có không ít hơn trung bình cộng số dầu của tất cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ cha có từng nào lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ tuyệt nhất là 155, số sản phẩm công nghệ hai là 279. Số thứ bố hơn trung bình cộng của cả 3 số là 26đơn vị. Tra cứu số vật dụng ba.

Bài 3:

Số trước tiên là 267, số lắp thêm hai là hơn số thứ nhất 32 đơn vị nhưng yếu số thứ bố 51đơn vị. Số thứ tứ hơn vừa đủ cộng của tất cả 4 số là 8đơn vị. Tìm kiếm số sản phẩm công nghệ tư?

3. Ít rộng trung bình cộng.

Bình có 8 quyển vở, Nguyên có 4 quyển vở. Mai bao gồm số vở thấp hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta gồm sơ đồ:

*

2 lần trung bình cộng số vở của cha bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cộng số vở của tía bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Xem thêm: 1 Năm Là Bao Nhiêu Ngày - Một Năm Có Bao Nhiêu Tuần, Ngày, Giờ, Phút, Giây

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có đôi mươi viên bi, Bảo bao gồm 31 viên bi, Nam gồm số bi ít hơn trung bình cộng của tất cả 3 bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất bao gồm 25 viên, túi máy hai nhiều hơn thế túi trước tiên 7 viên kẹo. Túi thiết bị ba ít hơn trung bình cùng số kẹo của cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ tía có từng nào viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của ngôi trường Tiểu học Kim Liêntham gia trồng cây trong vườn sinh thái xanh của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được không ít hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng thấp hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được ít hơn trung bình số km bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

Dowload tư liệu Tại đây!

Phụ huynh và những em học sinh xem thêm KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4