TOÁN LỚP 6 TẬP 2 TRANG 23

     
Trả lời thắc mắc trang 23, 24 Toán 6 Chân trời sáng chế tập 2. Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 sách Chân trời sáng tạo. Bài bác 7 lếu số – Chương 5 phân số

Hoạt động tìm hiểu 1

Ở chợ quê, fan ta hay đổ bánh đúc bên trên đĩa có lót lá để tiện cho câu hỏi bán theo những phần không giống nhau (xem hình). Thường thì mỗi đĩa bánh chia làm 4 phần.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 23

a) Chị An cài đặt 5 phần bánh, được người cung cấp lấy cho 1 đĩa và một phần, bao gồm đúng không?

b) Bà nhỏ nhắn mua 11 phần bánh, được người cung cấp lấy đến hai đĩa với 3 phần, có đúng không?

*

Dựa vào 1 đĩa chia thành 4 phần, từ đó suy ra bí quyết lấy 5 phần bánh của chị ý An với 11 phần bánh của bà Bé.

a) Người phân phối đã đem đúng

b) 11 phần bánh được rước hai đĩa và 3 phần là đúng.

Thực hành 1

Viết phân số (frac112) ở dưới dạng láo số và cho biết thêm phần số nguyên, phần phân số.

Lấy 11 chia 2, yêu mến là phần số nguyên, số dư phân tách 2 là phần phân số.

(frac112 = 5frac12)

Số nguyên: 2

Phần phân số: (frac12).

Thực hành 2

Tính quý giá của biểu thức (left( frac5 – 4 + 3frac13 ight):frac109.)

Đổi lếu số ra phân số: (qfracrb = fracq.b + rb)

Thực hiện nay phép tính trong ngoặc trước.

 (eginarraylleft( frac5 – 4 + 3frac13 ight):frac109\ = left( frac – 54 + frac103 ight):frac109\ = left( frac – 5.34.3 + frac10.43.4 ight):frac109\ = left( frac – 1512 + frac4012 ight):frac109\ = frac2512.frac910\ = frac158endarray)().

Xem thêm: Đỗ Mồ Hôi Trộm Ở Trẻ Em - Làm Sao Để Hết Mồ Hôi Trộm Ở Trẻ


Quảng cáo


Giải bài bác 1 trang 25 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng sủa tạo

Dùng lếu láo số viết thời hạn ở đồng hồ đeo tay trong những hình vẽ

*

Thời gian nghỉ ngơi hình a có thể viết là (2frac13) giờ đồng hồ hoặc (14frac2060) tiếng được không?

Hỗn số phải tìm gồm:

Phần nguyên = số giờ

Phần phân số = Số phút: 60

 Hình a: (2frac13)

Hình b: (4frac56)

Hình c: (6frac16)

Hình d: (9frac12)

Thời gian ở hình a rất có thể viết là (2frac13) giờ đồng hồ hoặc (14frac2060) được.

Bài 2 trang 25 Toán 6 tập 2 CTST


Quảng cáo


Sắp xếp các khối lượng sau theo vật dụng tự từ bự đến nhỏ:

(3frac34) tạ; (frac377100) tạ; (frac72) tạ; (3frac45100) tạ; (365)kg.

Đổi các khối lượng ra cùng đối chọi vị.

 Ta có:

(3frac34) tạ = (frac154) tạ = (frac375100) tạ.

(frac72) tạ = (frac350100) tạ

(3frac45100) tạ = (frac345100) tạ

(365)kg = (frac365100) tạ

=> Các khối lượng theo đồ vật tự từ khủng đến bé dại là:

(frac377100) tạ ; (3frac34) tạ; (365)kg; (frac72) tạ; (3frac45100) tạ.

Bài 3 trang 25 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Dùng phân số hoặc láo số để viết các đại lượng diện tích dưới đây theo mét vuông

a) (125,dm^2) b) (218,cm^2)

c) (240,dm^2) d) (34,cm^2)

Nếu viết bọn chúng theo đề-xi-mét vuông thì sao?

(1cm^2 = frac1100,dm^2)

 (1cm^2 = frac110000,m^2)

 a) (1frac25100,m^2) b) (frac1095000,m^2)

c) (2frac40100,m^2) d) (frac175000,m^2)

Nếu viết chúng theo đề-xi-mét vuông:

a) (frac1251,dm^2) b) (2frac18100,dm^2)

c) (frac2401,dm^2) d) (frac34100,,dm^2)

Giải bài xích 4 trang 25 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Hai xe xe hơi cùng đi được quãng mặt đường 100 km, xe xe taxi chạy trong (1frac15) giờ cùng xe cài chạy vào 70 phút. So sánh tốc độ hai xe.

Đổi thời gian ra giờ.

Xem thêm: So Sánh 7 Bảng Báo Giá Nạp Gas Điều Hòa Bao Nhiêu Tiền 【Cập Nhật Bảng Giá】

– Tính vận mỗi xe = Quãng mặt đường : thời gian mỗi xe cộ đi

=> đối chiếu hỗn số => so sánh được vận tốc hai xe.

 Đổi 70 phút = (frac76) giờ

Vận tốc của xe xe taxi là:

100 : (1frac15) = 100 : (frac65) = (frac2503) = (83frac13) (km/h)