toán lớp 5 trang 73 74


Viết (theo mẫu). Kiểm tra thành phầm của một nhà máy sản xuất, người tao thấy khoảng cứ 100 thành phầm thì với 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh lúc lắc từng nào Phần Trăm tổng số thành phầm ở trong nhà máy?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 73 74

Video chỉ dẫn giải

Viết (theo mẫu):

\( \dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.\)

Mẫu:        \( \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\% .\)

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số vẫn mang lại về dạng phân số thập phân với kiểu số là \(100\), tiếp sau đó viết lách bên dưới dạng tỉ số Phần Trăm.

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\% \) ;                   \( \dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% \) ; 

\( \dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% \).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Kiểm tra thành phầm của một nhà máy sản xuất, người tao thấy khoảng cứ \(100\) thành phầm thì với \(95\) thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh lúc lắc từng nào Phần Trăm tổng số thành phầm ở trong nhà máy?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số thành phầm đạt chuẩn chỉnh đối với tổng số thành phầm ở trong nhà máy tiếp sau đó thay đổi thanh lịch dạng tỉ số Phần Trăm.

Lời giải chi tiết:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh lúc lắc số Phần Trăm tổng số thành phầm ở trong nhà máy là:

                     95 : 100 = \(\displaystyle {{95} \over {100}}  = 0,95 = 95\%\)

                                           Đáp số : \( 95\%\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây với \(1000\) cây, nhập ê với \(540\) cây lấy mộc và sót lại là cây ăn trái ngược.

a) Hỏi số lượng kilomet lấy mộc lúc lắc từng nào Phần Trăm số lượng kilomet nhập vườn?

b) Tỉ số Phần Trăm thân mật số lượng kilomet ăn trái ngược và số lượng kilomet nhập vườn là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số cây ăn trái ngược hoặc cây lấy mộc đối với tổng số lượng kilomet nhập vườn tiếp sau đó thay đổi thanh lịch dạng tỉ số Phần Trăm.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số Phần Trăm của số lượng kilomet lấy mộc và số lượng kilomet nhập vườn là:

                \(\dfrac{540}{1000}=\dfrac{54}{100}= 54\% \) 

b) Trong vườn với số lượng kilomet ăn trái ngược là:

Xem thêm: đề minh họa toán 2021

                \(1000 - 540 = 460 \) (cây)

Tỉ số Phần Trăm của số lượng kilomet ăn trái ngược và số lượng kilomet nhập vườn là:

                \(\dfrac{460}{1000}=\dfrac{46}{100}= 46\% \)

                                       Đáp số: a) \(54\%\;;\) 

                                                    b) \(46\%.\)

Lý thuyết

Tỉ số phần trăm

\(\dfrac{1}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(1\% \) , hoặc \(\dfrac{1}{{100}} = 1\% \) ;

\(\dfrac{{15}}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(15\% \) , hoặc \(\dfrac{{15}}{{100}} = 15\% \) ;….

Tổng quát mắng lại \(\dfrac{a}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(a\% \) , hoặc \(\dfrac{a}{{100}} = a\% \) ;

\(\% \): Kí hiệu Phần Trăm.

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là \(100m^2\), nhập ê với \(25m^2\) trồng hoả hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa là \(25 : 100\) hay \(\dfrac{25}{100}\).

Ta viết:  \(\dfrac{25}{100}= 25\%\)

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số Phần Trăm của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S vườn hoả hồng là \(25\%\); hoặc: Diện tích trồng hoả hồng chiếm \(25\%\) diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường với \(400\) học viên, nhập ê với \(80\) học viên đảm bảo chất lượng. Tìm tỉ số của số học viên đảm bảo chất lượng và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên đảm bảo chất lượng và số học viên toàn ngôi trường là: 

\(80 : 400\) hay \(\dfrac{80}{400}\)

Ta có:  \(80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}=  20\%\).

Ta cũng rằng rằng: Tỉ số Phần Trăm của số học viên đảm bảo chất lượng và số học viên toàn ngôi trường là \(20\%\); hoặc: Số học viên đảm bảo chất lượng lúc lắc \(20\%\) số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho thấy cứ \(100\) học viên của toàn ngôi trường thì với \(20\) học viên đảm bảo chất lượng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 75 Giải toán về tỉ số Phần Trăm

  Viết những số thập phân sau trở thành tỉ số Phần Trăm (theo mẫu): 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Tính tỉ số Phần Trăm của nhì số (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 76 Luyện luyện

  Tính (theo mẫu): a) 27,5% + 38%; b) 30% – 16%; Một người chi ra 42 000 đồng xu tiền vốn liếng mua sắm rau xanh. Sau khi cung cấp không còn số rau xanh, người ê chiếm được 52 500 đồng. Hỏi: a) Tiền cung cấp rau xanh vì chưng từng nào Phần Trăm chi phí vốn? b) Người này đã lãi từng nào phần trăm?

 • Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số Phần Trăm (tiếp theo)

  Một lớp học tập với 32 học viên, nhập ê số học viên 10 tuổi tác lúc lắc 75 %, sót lại là học viên 11 tuổi tác. Tính số học viên 11 tuổi tác của lớp học tập ê. Một xưởng may vẫn người sử dụng không còn 345m vải vóc nhằm may ăn mặc quần áo, nhập ê với số vải vóc may quần lúc lắc 40%. Hỏi số vải vóc may áo là từng nào mét?

 • Toán lớp 5 trang 77 Luyện luyện

  a) Tìm 15% của 320kg ; b) Tìm 24% của 235m^2; c) Tìm 0,4% của 350 Một người cung cấp 120kg gạo, nhập ê với 35% là gạo nếp. Hỏi người ê bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo nếp?

 • Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số Phần Trăm (tiếp theo)

  Số học viên tương đối tốt của Trường Vạn Thịnh là 552 em, lúc lắc 92% số học viên toàn ngôi trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh với từng nào học tập sinh? Kiểm tra một thành phầm của một xưởng may, người tao thấy với 732 thành phầm đạt chuẩn chỉnh, lúc lắc 91,5% tổng số thành phầm. Tính tổng số thành phầm.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: trường sư phạm hà nội

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.