toán lớp 5 trang 58 59


Đặt tính rồi tính. Một vườn cây hình chữ nhật đem chiều lâu năm 15,62m và chiều rộng lớn 8,4m. Tính chu vi và diện tích S vườn cây ê.

Tổng hợp ý đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và lời nói giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 58 59

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính: 

a) \(25,8 \times 1,5\) ;                                          b) \(16,25 \times 6,7 \) ;

c) \(0,24 \times 4,7\) ;                                          d) \(7,826 \times 4,5\).

Phương pháp giải:

- Nhân như nhân những số ngẫu nhiên.

- Đếm coi vô phần thập phân của tất cả nhị quá số đem từng nào chữ số rồi sử dụng lốt phẩy tách ở tích đi ra bấy

nhiêu chữ số Tính từ lúc nên quý phái trái khoáy. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \(a\times b\) và \(b \times a\):

\(a\)

\(b\)

 \(a \times b\)

 \(b \times a\)

\(2,36\)

\(4,2\)

\(3,05\)

\(2,7\)

 Nhận xét: Phép nhân những số thập phân đem đặc thù phú hoán:

Khi thay đổi khu vực nhị quá số của một tích thì tích không bao giờ thay đổi.

 \(a\times b=b \times a\) 

b) Viết tức thì thành quả tính:

\(4,34 \times 3,6 = 15,624\)                               \(9,04 \times 16 = 144,64\)

\(3,6 \times 4,34 = ...\)                                      \(16 \times 9,04 = ...\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một vài thập phân với một vài thập phân tớ thực hiện như sau:

- Nhân như nhân những số ngẫu nhiên.

- Đếm coi vô phần thập phân của tất cả nhị quá số đem từng nào chữ số rồi sử dụng lốt phẩy tách ở tích đi ra từng ấy chữ số Tính từ lúc nên quý phái trái khoáy.

Xem thêm: bài văn tả cô giáo lớp 5 ngắn gọn

Lời giải chi tiết:

a) 

Giá trị của \(a\times b\) và  \( \times a\) luôn luôn luôn đều nhau.

b) Theo đặc thù phú hoán của quy tắc nhân tớ đem ngay:

\(4,34 \times 3,6 = 15,624\)                               \(9,04 \times 16 = 144,64\)

\(3,6 \times 4,34 = 15,624\)                               \(16 \times 9,04 = 144,64\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây hình chữ nhật đem chiều lâu năm \(15,62m\) và chiều rộng lớn \(8,4m\). Tính chu vi và diện tích S vườn cây ê.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật \(=\;(\)chiều lâu năm \(+\) chiều rộng\() \;\times\; 2\).

- Diện tích hình chữ nhật \(=\) chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 15, 62m

Chiều rộng: 8,4m

Chu vi: ....? Diện tích: ....?

Bài giải

Chu vi vườn cây là: 

          \((15,62 + 8,4 ) \times 2 = 48,04 \;(m)\)

Diện tích vườn cây là: 

          \(15,62 \times 8,4 = 131,208 \;(m^2)\)

                          Đáp số: Chu vi: \(48,04 m\);

                                Diện tích: \(131,208 m^2\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 60 Luyện tập luyện

  Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông? Trên phiên bản vật dụng tỉ trọng 1: 1 000 000, quãng lối kể từ TP.HCM Xì Gòn cho tới Phan Thiết đo được 19,8 centimet. Hỏi chừng lâu năm thiệt của quãng lối kể từ TP.HCM Xì Gòn cho tới Phan Thiết là từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập luyện

  Tính: a) (28,7 + 34,5 ) × 2,4; b) 28,7 + 34,5 × 2,4

 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập luyện công cộng

  Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mua 5kg lối nên trả 38 500 đồng. Hỏi mua sắm 3,5 kilogam lối nằm trong loại nên trả thấp hơn từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện tập luyện công cộng

  Tính: a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính vày nhị cơ hội Mua 4m vải vóc nên trả 60 000 đồng. Hỏi mua sắm 6,8m vải vóc nằm trong loại nên trả nhiều hơn nữa từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một vài thập phân mang đến một vài ngẫu nhiên

  Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 ; b) 95,2 : 68 Một người lên đường xe cộ máy vô 3h lên đường được 126,54 km. Hỏi tầm từng giờ người ê lên đường được từng nào ki-lô-mét?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: viết đoạn văn khoảng 200 chữ bản về trách nhiệm của the hệ trẻ đối với đất nước

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.