toán lớp 5 trang 100

Tổng phù hợp đề thi đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 100

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 6cm\);                                                b) \(r = 0,35dm\).

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tao lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14.\)

                         \(S = r × r × 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn trụ là :

\(6 × 6 × 3,14 = 113,04\; (cm^2)\)

            Đáp số: 113,04 cm2

b) Diện tích của hình tròn trụ là : 

\(0,35 × 0,35 × 3,14 = 0,38465\; (dm^2)\)

            Đáp số: 0,38465 dm2

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ biết chu vi \(C = 6,28cm.\)

Phương pháp giải:

- Từ công thức tính chu vi : \(C = r × 2 × 3,14\), tao suy rời khỏi nửa đường kính \(r = C : 3,14 : 2\).

Xem thêm: đề anh thpt quốc gia 2018

- Tính diện tích S hình tròn trụ theo đòi công thức: \( S= r \times r \times 3,14\).

Lời giải chi tiết:

Bán kính của hình tròn trụ là:

       \(6,28 : 3,14 : 2 = 1\;(cm)\)

Diện tích của hình tròn trụ là:

       \(1 × 1 × 3,14 = 3,14 \;(cm^2)\)

                          Đáp số: \(3,14cm^2.\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Miệng giếng nước là một trong những hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(0,7m\). Người tao xây trở thành giếng rộng lớn \(0,3m\) xung quanh mồm giếng. Tính diện tích S của trở thành giếng cơ.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S của hình tròn trụ lớn sở hữu nửa đường kính là \(0,7m + 0,3m = 1m\).

- Tính diện tích hình tròn trĩnh nhỏ xíu (miệng giếng) sở hữu nửa đường kính \(0,7m\).

- Diện tích trở thành giếng = diện tích của hình tròn trụ lớn \(-\) diện tích hình tròn trĩnh nhỏ xíu (miệng giếng).

Lời giải chi tiết:

Diện tích của hình tròn trụ nhỏ xíu (miệng giếng) là:

        \(0,7 × 0,7 × 3,14 = 1,5386\; (m^2)\) 

Bán kính của hình tròn trụ bị gạch men chéo cánh là: 

           \(0,7 + 0,3 = 1\; (m)\)

Diện tích của hình tròn trụ bị gạch men chéo cánh (hay diện tích S hình tròn trụ to) là:

           \(1 × 1 × 3,14 = 3,14\; (m^2)\) 

Xem thêm: hoành độ là x hay y

Diện tích của trở thành giếng là:

           \(3,14 - 1,5386 = 1,6014\;(m^2)\) 

                         Đáp số: \(1,6014m^2\).