toán lớp 5 luyện tập trang 137

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 137

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút;

b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;

c) 6 giờ 15 phút × 6; 

d) 21 phút 15 giây : 5.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo dõi những quy tắc nằm trong, trừ, nhân, phân tách số đo thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) (2 giờ nửa tiếng + 3h 15 phút) × 3;

    2 tiếng nửa tiếng  + 3h 15 phút × 3;

b) (5 giờ đôi mươi phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

    5 giờ đôi mươi phút + 7 giờ 40 phút : 2.

Phương pháp giải:

- Ta triển khai tính độ quý hiếm biểu thức như so với những số ngẫu nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

a) +) (2 giờ nửa tiếng + 3h 15 phút) × 3

        =   5 giờ 45 phút  × 3

        =   15 giờ 135 phút (135 phút = 2 tiếng 15 phút)

        =   17 giờ 15 phút 

+) 2 tiếng 30 phút  + 3h 15 phút × 3

    = 2 tiếng nửa tiếng + 9h 45 phút

    = 11 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 12 giờ 15 phút 

b) +) (5 giờ đôi mươi phút + 7 giờ 40 phút) : 2

         = 12 giờ 60 phút : 2

         =  6 giờ 30 phút

+) 5 giờ đôi mươi phút  + 7 giờ 40 phút : 2

    = 5 giờ đôi mươi phút + 3h 50 phút

    = 8 giờ 70 phút   (70 phút = 1 giờ 10 phút)

    = 9h 10 phút

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Xem thêm: học phí đại học đại nam

Hương và Hồng hứa bắt gặp nhau khi 10 giờ 40 phút sáng sủa. Hương cho tới điểm hẹn khi 10 giờ đôi mươi phút còn Hồng lại cho tới muộn tổn thất 15 phút. Hỏi Hương cần đợi Hồng nhập từng nào lâu?

A. đôi mươi phút                 B. 35 phút                C. 55 phút                   D. 1 giờ đôi mươi phút

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa.

- Thời gian Hương cần đợi Hồng = thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa + thời hạn Hồng cho tới muộn đối với giờ hứa.

Cách 2 :

- Tính thời hạn khi Hồng cho tới điểm hẹn = 10 giờ 40 phút sáng sủa + 15 phút.

- Thời gian Hương cần đợi Hồng = thời gian giảo khi Hồng cho tới vị trí hẹn – thời gian giảo khi Hương cho tới điểm hẹn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa số thời hạn là :

       10 giờ 40 phút – 10 giờ đôi mươi phút = đôi mươi phút

Hương cần đợi Hồng trong số thời hạn là:

                   20 + 15 = 35 phút

                                      Đáp số: 35 phút.

Cách 2: 

Hồng cho tới điểm lúc:

      10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương cần đợi Hồng nhập số thời hạn là:

      10 giờ 55 phút – 10 giờ đôi mươi phút = 35 phút

                                       Đáp số: 35 phút.

Chọn đáp án B.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Bạn Lan xem ngày giờ tàu kể từ ga Hà Thành chuồn một số trong những điểm như sau:

Tính thời hạn tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới những ga TP. Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Tỉnh Lào Cai.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Thời gian giảo chuồn = thời hạn đến – thời hạn xuất phát – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

+) Thời gian giảo tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới ga TP. Hải Phòng là:

     8 giờ 10 phút – 6 giờ 5 phút = 2 tiếng 5 phút

+) Thời gian giảo tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới ga Quán Triều là:

      17 giờ 25 phút – 14 giờ đôi mươi phút = 3h 5 phút

+) Thời gian giảo tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới ga Đồng Đăng là:

      11 giờ nửa tiếng – 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút

+) Thời gian giảo tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới ga Lào Cai là:

     (24 giờ – 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ

                            Đáp số:  2 tiếng 5 phút;

Xem thêm: mã trường học viện ngân hàng

                                          3h 5 phút;

                                          5 giờ 45 phút;

                                          8 giờ.