TOÁN LỚP 5 TRANG 177, 178

     

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 177, 178 rèn luyện chung chi tiết giúp học tập sinh dễ dãi xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 177, 178


Giải Toán lớp 5 trang 177, 178 rèn luyện chung

Video giải Toán lớp 5 trang 177, 178 luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 177 bài 1: Tính:

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ đồng hồ 45 phút + 14 giờ khoảng 30 phút : 5.

Lời giải

a)

6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05

= 6,78 - 13,735 : 2,05

= 6,78 - 6,7

= 0,08

b)

6 giờ 45 phút + 14 giờ trong vòng 30 phút : 5

= 6 tiếng 45 phút + 2 giờ 54 phút

= 9h 39 phút.

Toán lớp 5 trang 177 bài bác 2: Tìm số trung bình cộng của:

a) 19 ; 34 với 46.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Mẫu Áo Dài Danh Cho Nguoi Beo, Áo Dài Cách Tân Cho Người Béo Bụng

b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 cùng 3,8.

Lời giải

a)19+34+463=33

b)2,4+2,7+3,5+3,84=3,1

Toán lớp 5 trang 177 bài 3: Một lớp học gồm 19 học sinh trai, số học viên gái nhiều hơn thế nữa số học viên trai 2 bạn. Hỏi lớp đó bao gồm bao nhiêu phần trăm học viên trai, từng nào phần trăm học sinh gái ?

Lời giải

Số học sinh gái là:

19 + 2 = 21 (học sinh)

Số học viên cả lớp là:

19 + 21 = 40 (học sinh)

Tỉ số phần trăm học viên gái so với học sinh cả lớp là:

21 : 40 = 0,525 = 52,5%

Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh cả lớp là:

100% - 52,5% = 47,5%

Đáp số: học sinh trai: 47,5%; học sinh gái: 52,5%

Toán lớp 5 trang 178 bài 4: Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau hàng năm số sách của tủ sách lại được tạo thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện kia có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Lời giải

Trong năm đầu, số sách tạo thêm là:

6000 × đôi mươi : 100 = 1200 (quyển)

Sau 1 năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm vật dụng hai, số sách tăng thêm là:

7200 × đôi mươi : 100 = 1440 (quyển)

Sau 2 năm số sách tủ sách có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển sách

Toán lớp 5 trang 178 bài xích 5: Một tàu thủy khi xuôi dòng có gia tốc 28,4km/giờ, lúc ngược dòng có gia tốc 18,6km/giờ. Tính tốc độ của tàu thủy lúc nước im và gia tốc của chiếc nước.

Lời giải

Vận tốc tàu thủy lúc nước lặng cùng với tốc độ dòng nước thì phẳng phiu tốc khi xuôi loại (tức là bởi 28,4 km/giờ).

Xem thêm: Hình Xăm Của Làm Chan Khang (Bachquang545), Hình Xăm Cá Chép Của Lâm Chấn Khang

Vận tốc lúc nước yên trừ đi tốc độ dòng nước thì bằng phẳng tốc lúc ngược loại (tức bằng 18,6 km/giờ ).