toán lớp 4 trang 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 177

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số:

   \(975 \;368\) ;                 \(6\; 020\; 975\) ;                 \(94\; 351\; 708\) ;               \(80\; 060\; 090\)

b) Trong từng số bên trên, chữ số \(9\) ở sản phẩm này và có mức giá trị là từng nào ?

Phương pháp giải:

- Khi gọi những số đương nhiên tao gọi kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp, hoặc kể từ trái ngược lịch sự cần.

- Để xác lập độ quý hiếm của chữ số tao cần thiết xác lập sản phẩm của bọn chúng. Các chữ số của một trong những bám theo trật tự kể từ cần lịch sự trái ngược thứu tự là sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, ....

Lời giải chi tiết:

a) Số \(975 \;368\) gọi là: Chín trăm bảy mươi lăm ngàn phụ vương trăm sáu mươi tám. 

Số  \(6\; 020\; 975\) gọi là: Sáu triệu ko trăm nhì mươi ngàn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số \(94\; 351\; 708\) gọi là: Chín mươi tư triệu phụ vương trăm năm mươi kiểu mẫu ngàn bảy trăm linh tám. 

Số \(80\; 060\; 090\) gọi là: Tám chục triệu ko trăm sáu mươi ngàn ko trăm chín mươi. 

b) Trong số \(975 \;368\), chữ số \(9\) ở hàng trăm ngàn ngàn và có mức giá trị là \(900\;000\).

Trong số \(6\; 020\; 975\), chữ số \(9\) ở hàng trăm ngàn và có mức giá trị là \(900\).

Trong số \(94\; 351\; 708\), chữ số \(9\) ở hàng trăm triệu và có mức giá trị là \(90\;000\;000\).

Trong số \(80\; 060\; 090\), chữ số \(9\) ở hàng trăm và có mức giá trị là \(90\)..

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(24 579 + 438 67\)                                    b) \(235 \times 325\)

    \(82604 - 35246\)                                          \(101598 : 287\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính bám theo những quy tắc vẫn học tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Điền vết phù hợp (>; <; =) vô khu vực chấm:

\(\dfrac{5}{7} ...\dfrac{7}{9}\)                                     \(\dfrac{7}{8} ... \dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{10}{15} ... \dfrac{16}{24}\)                                \(\dfrac{19}{43} ... \dfrac{19}{34}\)

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhì phân số không giống kiểu mẫu số tao quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số rồi đối chiếu nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng. 

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: \(\dfrac{5}{7}= \dfrac{45}{63}\;;\quad \dfrac{7}{9}=\dfrac{49}{63}\).

    Mà \( \dfrac{45}{63}< \dfrac{49}{63}\).

    Vậy: \(\dfrac{5}{7} <\dfrac{7}{9}\)  

+) Ta có: \(\dfrac{7}{8}= \dfrac{21}{24}\;;\quad \dfrac{5}{6}=\dfrac{20}{24}\).

    Mà \( \dfrac{21}{24}> \dfrac{20}{24}\).

    Vậy: \(\dfrac{7}{8}  > \dfrac{5}{6}\)           

+) Ta có: \(\dfrac{10}{15}=\dfrac{10:5}{15:5}=\dfrac{2}{3};\)                                   \(   \dfrac{16}{24}=\dfrac{16:8}{24:8}=\dfrac{2}{3}\).

Xem thêm: dàn ý tả con chó

   Vậy: \(\dfrac{10}{15} = \dfrac{16}{24}\)                                     

+) \(\dfrac{19}{43}  <  \dfrac{19}{34}\) (vì \(43>34\))

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm \(120m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều nhiều năm. Người tao ghép lúa ở cơ, tính đi ra cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50 kg\) thóc. Hỏi vẫn thu hoạch được ở thửa ruộng cơ từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Số thóc chiếm được = số thóc chiếm được ở \(100m^2\) \(\times\) tỉ số của diện tích S và \(100m^2\).

- Đổi thành quả vừa phải tìm kiếm ra lịch sự đơn vị chức năng đo là tạ, chú ý \(1\) tạ \(=100kg\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 120m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): \(50 kg\) thóc

Thửa ruộng: ... tạ thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

                 \(120 \times \dfrac{2}{3}=80\;(m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

                 \(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\) 

Số tạ thóc thu hoạch được kể từ thửa ruộng là:

              \(50 \times (9600 : 100) = 4800 \;(kg)\)

              \(4800 kilogam = 48\) tạ

                                   Đáp số: \(48\) tạ thóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thay chữ \(a, b\) bằng văn bản số mến hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vô quy tắc tính vẫn mang lại lập luận nhằm mò mẫm những chữ số mến hơp. 

Lời giải chi tiết:

a) • \(b\) không giống \(0\), vì thế nếu như \(b = 0\) thì \(0\) trừ \(0\) bằng \(0\) (khác \(7\)).

• Do cơ cần lấy \(10 - b = 7\), vậy \(b = 3\), ghi nhớ \(1\) lịch sự \(a\).

• \(b\) trừ \(a + 1\) vì chưng \(0\) nên \(a+1=b\), hoặc \(a + 1 = 3\) hoặc \(a  = 2\).

Ta đem quy tắc tính:

              

b) • Hàng đơn vị chức năng : \(0+b = 8\) nên \(b = 8\).

• Hàng chục : \(8+a = 14\) nên \(a = 6\) (nhớ \(1\)).

• Hàng trăm : \(6\) ghi nhớ \(1\) vì chưng \(7\) (đúng)

Xem thêm: soạn bài trợ từ thán từ lớp 8

Ta đem quy tắc tính: 

                   

Loigiaihay.com