toán lớp 4 trang 161 162

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất tương đối đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 161 162

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601:

a) Số nào là phân chia không còn mang đến 2 ? Số nào là phân chia không còn mang đến 5 ?

b) Số nào là phân chia không còn mang đến 3 ? Số nào là phân chia không còn mang đến 9 ?

c) Số nào là phân chia không còn cho tất cả 2 và 5 ?

d) Số nào là phân chia không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 3 ?

e) Số nào là ko phân chia không còn cho tất cả 2 và 9 ?

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân chia không còn mang đến 2, 3, 5, 9 nhằm vấn đáp thắc mắc.

Lời giải chi tiết:

a) Các số phân chia không còn mang đến 2 là: 7362; 2640; 4136.

Các số phân chia không còn mang đến 5 là: 605 ; 2640.

b) Các số phân chia không còn mang đến 3 là: 7362; 2640; 20601.
Các số phân chia không còn mang đến 9 là: 7362; 20601.

c) Các số phân chia không còn cho tất cả 2 và 5 là: 2640.

d) Các số phân chia không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 3 là: 605

e) Số ko phân chia không còn cho tất cả 2 và 9 là: 605; 1207.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết chữ số phù hợp vô địa điểm chấm nhằm được:

a) ...52 phân chia không còn mang đến 3;

b) 1...8 phân chia không còn  cho 9.

c) 92... phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

d) 25... phân chia không còn cho tất cả 5 và 3.

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân chia không còn mang đến 2, 3, 5, 9:

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang đến 2.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân chia không còn mang đến 5.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 3 thì phân chia không còn mang đến 3.

- Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 9 thì phân chia không còn mang đến 9.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: sơ xuất hay sơ suất

a) Để số ...52  chia không còn mang đến 3 tớ hoàn toàn có thể viết lách vô địa điểm chấm một trong những chữ số 2, 5 , 8.

b) Tương tự động, nhằm số 1...8 phân chia không còn mang đến 9 tớ hoàn toàn có thể viết lách vô địa điểm chấm số 0 hoặc 9.

c) Để 92... tớ viết lách 0 vô địa điểm chấm.

d) 25... phân chia không còn mang đến 5 tớ cần thiết viết lách vô địa điểm chấm số  0 hoặc 5.

- Nếu điền số 0 tớ với số 250. Số 250 ko phân chia không còn mang đến 3 (Loại).

- Nếu điền số 5 tớ với số 255. Số 255 phân chia không còn mang đến 3 (Chọn).

 Vậy tớ viết lách chữ số 5 vô địa điểm chấm.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) biết 23 < \(x\) < 31 và \(x\) là số lẻ phân chia không còn mang đến 5.

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân chia không còn mang đến 5: Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân chia không còn mang đến 5.

Lời giải chi tiết:

Vì \(x\) phân chia không còn mang đến 5 nên \(x\) với chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5.

Mà \(x\) là số lẻ nên \(x\) với chữ số tận nằm trong là 5.

Lại với 23 < \(x\) < 31 nên \(x\) = 25.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Với tía chữ số 0; 5; 2 hãy viết lách những số với tía chữ số (mỗi số đối với cả tía chữ số đó) một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 5 và một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 2.

Phương pháp giải:

Các số với chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết:

Số một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 5 một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 2 cần với chữ số tận nằm trong vày 0.

Do tê liệt với tía chữ số 0; 5; 2 tớ viết lách được những số với tía chữ số (mỗi số đối với cả tía chữ số đó) một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 5 và một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 2 là: 250; 520.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Mẹ mua sắm một số trong những vỏ hộp cam rồi xếp vô những đĩa. Nếu xếp từng đĩa 3 trái ngược thì một vừa hai phải không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 trái ngược thì cũng một vừa hai phải không còn số cam tê liệt. lõi rằng số cam thấp hơn trăng tròn trái ngược, căn vặn u mua sắm từng nào trái ngược cam ?

Phương pháp giải:

Nếu xếp từng đĩa 3 trái ngược thì một vừa hai phải không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 trái ngược thì cũng một vừa hai phải không còn số cam tê liệt nên số cam cần là số một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 3 một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 5.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân chia không còn mang đến 5.

- Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 3 thì phân chia không còn mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

Nếu xếp từng đĩa 3 trái ngược thì một vừa hai phải không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 trái ngược thì cũng một vừa hai phải không còn số cam tê liệt nên số cam cần là số một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 3 một vừa hai phải phân chia không còn mang đến 5.

Lại có số cam thấp hơn trăng tròn trái ngược vậy số cam là 15 trái ngược.

Loigiaihay.com