Toán 7 tập 2 bài 4

     

Chọn (30) hộp chè một phương pháp tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng (7) (sau khi vẫn trừ khối lượng của vỏ) :

 

*

Hãy mang lại biết:

a) tín hiệu cần tìm hiểu và số những giá trị của tín hiệu đó.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 2 bài 4

b) Số các giá trị khác biệt của vệt hiệu.

c) những giá trị không giống nhau của tín hiệu và tần số của chúng.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- dấu hiệu là vụ việc hay hiện tượng lạ mà người điều tra quan trung tâm tìm hiểu.

- những số liệu tích lũy được khi điều tra về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một trong những giá trị của dấu hiệu.

Xem thêm: Tác Dụng Của Xịt Khoáng Avene Cấp Nước Và Làm Dịu Da Hiệu Quả

- Số lần mở ra của một quý giá trong dãy những giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó. 


Lời giải đưa ra tiết

a)

- dấu hiệu cần kiếm tìm là: trọng lượng chè trong từng hộp.

- Số các giá trị: (30).

b) Số những giá trị không giống nhau của dấu hiệu là: (5)

c) các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 98, 99, 100, 101, 102. 

Giá trị (98) tất cả tần số là: (3);

Giá trị (99) gồm tần số là: (4);

Giá trị (100) tất cả tần số là: (16);

Giá trị (101) gồm tần số là: (4);

Giá trị (102) có tần số là: (3).

Xem thêm: Bài Văn Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường

all4kids.edu.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp all4kids.edu.vn


Cảm ơn bạn đã thực hiện all4kids.edu.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép all4kids.edu.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.