tơ được sản xuất từ xenlulozơ

Câu hỏi:

18/06/2019 45,631

Bạn đang xem: tơ được sản xuất từ xenlulozơ

D. tơ visco.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án  D

A tơ vạn vật thiên nhiên (poliamit)

B kể từ ε-aminocaproic

C kể từ axit adipic và hexametylendiamin

D. Từ xenlulozo

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là sai?

A. Cao su buna-N nằm trong loại cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên.

B. Lực bazơ của anilin yếu đuối rộng lớn lực bazơ của metylamin.

C. Chất rộng lớn còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

D. Poli(metyl metacrylat) được dùng làm sản xuất thủy tinh ranh cơ học.

Câu 2:

Tơ này sau đó là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ tằm.

Câu 3:

Phát biểu này sau đó là trúng ?

A. Trùng thích hợp stiren chiếm được poli(phenol-fomanđehit).

Xem thêm: 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải

B. Trùng dừng buta-1,3-đien với acrilonitrin đem xúc tác Na được cao su thiên nhiên buna-N.

C. Poli(etylen-terephtalat) được pha trộn bởi vì phản xạ trùng dừng những monome ứng.

D. Tơ visco là tơ tổ hợp.

Câu 4:

Cho những hóa học : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các hóa học đem năng lực nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạo ra polime là

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (5)

C. (1), (3) và (5)

D. (3), (4) và (5)

Câu 5:

Cho những polime : PE, PVC, cao su thiên nhiên buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su thiên nhiên lưu hoá. Polime đem dạng cấu tạo mạch ko phân nhánh là

A. PE, PVC, cao su thiên nhiên lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ.

B. PE, PVC, cao su thiên nhiên buna, amilopectin, xenlulozơ.

C. PE, PVC, cao su thiên nhiên buna, amilozơ, amilopectin.

D. PE, PVC, cao su thiên nhiên buna, amilozơ, xenlulozơ.

Câu 6:

Có thể pha trộn hóa học mềm PVC bởi vì phản xạ trùng khớp monome này sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

D. CH2=CH2