TÍNH GIÁ XUẤT KHO THEO PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN GIA QUYỀN CUỐI KỲ

     

Do ảnh hưởng của chi phí thị trường bắt buộc giá gốc của khá nhiều loại mặt hàng tồn kho sẽ cố gắng đổi. Một một số loại hàng tồn kho tải ở những thời gian khác nhau, nhà cung cấp khác nhau sẽ sở hữu được giá gốc khác nhau. Vì thế khi tính giá chỉ xuất kho của mặt hàng tồn kho cũng trở thành khác nhau. Ở bài bác này kế toán tài chính Việt Hưng share về phương pháp tính giá theo cách thức bình quân gia quyền.

Bạn đang xem: Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ


1. Khái niệm chung

Hàng tồn kho là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp, câu hỏi xác định phương pháp tính giá chỉ xuất kho sẽ tác động đến report tài chủ yếu nên phương pháp xác minh giá trị hàng tồn kho phải hỗ trợ được những bé số thực tế và chủ yếu xác. Việc xác minh giá trị mặt hàng tồn kho phải vâng lệnh theo hình thức giá gốc.

*

2. Phương thức bình quân gia quyền

Theo phương pháp này, quý giá hàng tồn kho được xem theo quý hiếm trung bình của từng nhiều loại hàng tồn kho đầu kỳ và quý hiếm hàng tồn kho được download hoặc cung ứng trong kỳ. Quý hiếm trung bình rất có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một mặt hàng tồn kho về, dựa vào vào tình hình của doanh nghiệp.

Xem thêm: Làm Mờ Viền Ảnh Bằng Photoshop, Cách Tạo Viền Mờ Trong Ảnh Photoshop

Giá thực tế xuất kho = con số xuất kho x Đơn giá thực tế bình quân

Đơn giá thực tế bình quân= Giá trị hàng tồn vào đầu kỳ + cực hiếm hàng thực tế nhập trong kỳ
Số lượng mặt hàng tồn vào đầu kỳ + con số hàng nhập vào kỳ

Việc tính giá chỉ xuất kho theo cách thức bình quân gia quyền rất có thể áp dụng theo hai trường hợp:

– Tính theo đối chọi giá trung bình liên hoàn: Sau mỗi lần nhập, xuất kế toán tính lại 1-1 giá bình quân.

– Tính theo đối chọi giá bình quân cuối kỳ: Đến thời điểm cuối kỳ kế toán mới giám sát lại 1-1 giá trung bình để tính giá bán xuất kho vào kỳ và quý hiếm tồn kho cuối kỳ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sao Lưu Mật Khẩu Wifi Trên Android Đã Được Lưu Lại

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ sinh sống bài các cách thức tính giá xuất kho để đo lường và thống kê đơn giá theo phương pháp bình quân gia quyền

– doanh nghiệp lớn tính 1-1 giá thực tiễn xuất kho theo phương thức bình quân liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá bình quân liên hoànGiá thực tiễn xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kg x 55 = 8.250NK02

50 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– doanh nghiệp lớn tính theo solo giá bình quân cả kỳ
Đơn giá trung bình =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tiễn xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau khi thống kê giám sát được giá thực tế xuất kho của hàng tồn kho; kế toán kho lên các sổ sách cụ thể của các tài khoản tương ứng.