tính chất nào không phải của toluen

Câu hỏi:

14/09/2019 62,509

A. Tác dụng với Br2 (to, Fe).

Bạn đang xem: tính chất nào không phải của toluen

Đáp án chủ yếu xác

B. Tác dụng với Cl2 (as).

C. Tác dụng với hỗn hợp KMnO4, to.

D. Tác dụng với hỗn hợp Br2.

Đáp án D

Nếu không tồn tại xúc tác thì toluen ko nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp Br2

C6H5CH3 + Br2 Fe,t° o- Br-C6H4CH3( p- Br-C6H4CH3) + HBr

C6H5CH3 + Cl2 asktC6H5CH2Cl + HCl

C6H5CH3 + 2KMnO4 t°C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng này tại đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (askt).

B. Benzen + H(Ni, p, to).

C. Benzen + Br(dd).

D. Benzen + HNO3(đ)/H2SO4(đ), to.

Câu 2:

So với benzen, toluen + hỗn hợp HNO3(đ)/H2SO4 (đ):

A. Dễ rộng lớn, dẫn đến o-nitrotoluen và p-nitrotoluen.

B. Khó rộng lớn, tạo nên ra o-nitrotoluen và p-nitrotoluen.

C. Dễ rộng lớn, tạo nên ra o-nitro toluen và m-nitrotoluen.

D. Dễ rộng lớn, tạo nên ra m-nitrotoluen và p-nitrotoluen.

Câu 3:

Tính hóa học này tại đây không cần của ankylbenzen ?

Xem thêm: soạn chuyên đề văn 10 chân trời sáng tạo

A. Không sắc tố.

B. Không vị.

C. Không tan nội địa.

D. Tan nhiều trong số dung môi cơ học.

Câu 4:

Tiến hành thử nghiệm cho tới nitrobenzen ứng dụng với HNO3 (đ)/H2SO4 (đ), lạnh lẽo tao thấy:

A. Không với phản xạ xẩy ra.

B. Phản ứng dễ dàng rộng lớn benzen, ưu tiên địa điểm meta.

C. Phản ứng khó khăn rộng lớn benzen, ưu tiên địa điểm meta.

D. Phản ứng khó khăn rộng lớn benzen, ưu tiên địa điểm ortho.

Câu 5:

Toluen + Cl2 (askt) xẩy ra phản ứng:

A. Cộng nhập vòng benzen.

B. Thế nhập vòng benzen, đơn giản rộng lớn.

C. Thế ở nhánh, trở ngại rộng lớn CH4.

D. Thế ở nhánh, đơn giản rộng lớn CH4

Câu 6:

Benzen + X → etylbenzen. Vậy X là:

A. axetilen.

B. etilen.

C. etyl clorua.

Xem thêm: công dụng của dấu ngoặc kép

D. etan.