TÌM ẢNH CỦA ĐƯỜNG THẲNG QUA PHÉP VỊ TỰ

     

Tìm ảnh của một điểm qua phép vị tự rất hay

Với Tìm ảnh của một điểm qua phép vị tự rất hay Toán lớp 11 có đầy đủ phương thức giải, lấy ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập hình ảnh của một điểm qua phép vị từ bỏ từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Tìm ảnh của đường thẳng qua phép vị tự

Bạn đã xem: bí quyết tìm ảnh của đường thẳng qua phép vị tự


*

*

B. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: vào hệ trục tọa độ Oxy, tìm hình ảnh của các điểm sau qua phép vị tự trung ương O, tỉ số k, biết:


*

*

Ví dụ 2: trong hệ trục tọa độ Oxy, kiếm tìm tọa độ của điểm A thế nào cho B là ảnh của A qua phép vị tự trọng điểm O, tỉ số k, biết:


*

Ví dụ 3: tra cứu tỉ số k, biết V(O,k)(A) = A":

a) A(-2; 4), A’(1; -2)

b) A(4; 5), A’(-8; -10)

Hướng dẫn giải:


C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến M(1;0), call M"là hình ảnh của Mqua phép vị tự vai trung phong O(0;0) tỉ số k = -1. Khi ấy tọa độ điểm M"là

A. M"(-1;0).

B. M"(1;0).

C. M"(0;1).

D. M"(0;-1).

Lời giải:

Chọn A

M"là ảnh của Mqua phép vị tự trọng tâm O(0;0) tỉ số k = -1 buộc phải M"đối xứng cùng với M qua O(0;0) do đó M"(-1;0).

Câu 2. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, hình ảnh của điểm M(1;-2) qua phép vị tự trung khu 0 tỉ số k = -2 là


Lời giải:

Chọn B

Gọi M’(x’; y’) với M" = V(O,-2)(M)

Áp dụng biểu thức tọa độ đối với phép vị trường đoản cú ta được:


Câu 3. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy chất nhận được vị tự trọng tâm I(2;3), tỷ số k = -2 biến chuyển điểm M(-7;2) thành điểm M"có tọa độ là:

A. (-10;5).

B. (-10;2).

C. (18;2).

D. (20;5).

Lời giải:

Chọn D

Gọi hình ảnh của M qua phép vị tự trọng tâm I, tỷ số k = -2 là M"(x";y").


Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép vị tự chổ chính giữa I(2;-1) tỉ số k biến điểm M(1;-3) thành điểm M"(4;3). Lúc ấy giá trị của k là.


Câu 5.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Vẽ Thiết Kế Thời Trang, Ứng Dụng Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang 3D

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép vị tự V tỉ số k = 2 biến đổi điểm A(1;-2) thành điểm A"(-5;1). Hỏi phép vị từ bỏ V đổi mới điểm B(0;1) thành điểm gồm tọa độ làm sao sau đây?

A. (0;2).

B. (12;-5).

C. (-7;7).

D. (11;6).

Lời giải:

Gọi B"(x;y) là hình ảnh của B qua phép vị từ V.


Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, phép vị tự chổ chính giữa I tỉ số k = -2 đổi thay điểm A(3;2) thành điểm B(9;8). Tìm kiếm tọa độ trung ương vị từ I.

A. I(4;5).

B. I(-21;-20).

C. I(7;4).

D. I(5;4).

Lời giải:

Chọn D


Câu 7. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M(4;6)và M"(-3;5). Phép vị tự trọng điểm I, tỉ số k = 50% biến điểm M thành M". Tìm kiếm tọa độ trọng tâm vị tự I.

A. I(-4;10).

B. I(11;1).

C. I(1;11).

D. I(-10;4).

Lời giải:

.


Chọn D

Câu 8. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho bố điểm A(1;2), B(-3;4) với I(1;1). Phép vị tự trung ương I tỉ số

Câu 9. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho cha điểm I(-2;-1), M(1;5) với M"(-1;1). Phép vị tự trung tâm I tỉ số k biến chuyển điểm M thành M". Tra cứu k.


Chọn A

Câu 10.

Xem thêm: Top 3 Máy Tính Casio Mới Nhất 2017, Máy Tính Khoa Học Casio Fx

Phép vị tự trọng điểm O tỉ số k (k ≠ 0) biến hóa mỗi điểm M thành điểm M". Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Chọn A

Câu 11. Phép vị tự vai trung phong O tỉ số -3 lần lượt thay đổi hai điểm A,B thành nhị điểm C, D. Mệnh đề nào dưới đây đúng?