tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Match the sentences with the pictures, paying atttention to tát the underlined part in each sentence.

(Nối câu với giành, để ý phần gạch ốp chân trong những câu.)

1. Sue doesn’t lượt thích her new dress.

(Sue ko mến cái váy mới nhất của cô ý ấy.)

2. Billy is riding his bicycle.

(Billy đang di chuyển xe đạp điện của anh ý ấy.)

3. The cát is playing with its ball.

(Con mèo đang được đùa với ngược bóng của chính nó.)

4. We love our school.

(Chúng tôi yêu thương ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi.)

5. They are painting their room pink.

(Họ đang được tô chống của mình màu sắc hồng.)

Phương pháp giải:

- her new dress: chiếc váy mới nhất của cô ý ấy

- his bicycle: xe giẫm của anh ý ấy

- playing / its ball: chơi / bóng của nó

- our school: trường của bọn chúng tôi

- their room: phòng của họ

Lời giải chi tiết:

1. d

2. e

3. b

4. a

5. c

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives.

(Hoàn trở thành những câu với những tính kể từ chiếm hữu đích.)

1. I love cartoons. _________ favourite cartoon is Dragon Balls.

2. This book has your name on it. Is it _________ book?

3. The lion has three cubs. _________  cubs are playing under a big tree.

4. Do you know my friend Anna? _________ house is close to tát the park.

5. We are from Switzerland. _________  country is famous for chocolate.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Tính kể từ chiếm hữu + danh từ 

- my: của tôi

- his: của anh ý ấy

- her: của cô ý ấy

- their: của họ

- your: của bạn

- our: của bọn chúng tôi

Lời giải chi tiết:

1. My 2. your 3. Its 4. Her 5. Our

1. I love cartoons. My favourite cartoon is Dragon Balls.

(Tôi mến phim phim hoạt hình. Phim phim hoạt hình yêu thương mến của tôi là Bảy viên ngọc dragon.)

2. This book has your name on it. Is it your book?

(Cuốn sách này mang tên của khách hàng bên trên tê liệt. Nó liệu có phải là cuốn sách của khách hàng không?)

3. The lion has three cubs. Its cubs are playing under a big tree.

(Sư tử với tía con cái. Đàn con cái của chính nó đang được đùa giỡn bên dưới một gốc cây rộng lớn.)

4. Do you know my friend Anna? Her house is close to tát the park.

(Bạn với biết Anna, các bạn của tôi không? Nhà cô ấy ngay sát khu vui chơi công viên.)

5. We are from Switzerland. Our country is famous for chocolate.

(Chúng tôi tới từ Thụy Sĩ. Đất nước Cửa Hàng chúng tôi phổ biến với sô cô la.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns.

(Hoàn trở thành những câu với những đại kể từ chiếm hữu đích.)

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is _________ .

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are _________ .

3. This is a present for you. It's _________ .

4. My father has new shoes. They're _________ .

5. This is our new house. The house is _________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: S + be (am/ is/ are) + đại kể từ chiếm hữu (đóng tầm quan trọng tân ngữ)

đại kể từ chiếm hữu = tính kể từ chiếm hữu + danh từ

- mine: (ai/ hình mẫu gì) của tôi

- his: (ai/ hình mẫu gì) của anh ý ấy

- hers: (ai/ hình mẫu gì) của cô ý ấy

- ours: (ai/ hình mẫu gì) của bọn chúng tôi

- theirs: (ai/ hình mẫu gì) của họ

- yours: (ai/ hình mẫu gì) của bạn/ những bạn

Lời giải chi tiết:

1. mine 2. theirs 3. yours 4. his 5. ours

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is mine.

(Tôi với 1 cái xe đạp điện mới nhất. Chiếc xe đạp điện là của tôi.)

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are theirs.

Xem thêm: trường sa thuộc tỉnh nào

(Đây là bạn dạng đồ gia dụng của Mai và Lan. Những bạn dạng đồ gia dụng này là của mình.)

3. This is a present for you. It's yours.

(Đây là một trong phần quà cho mình. Nó là của khách hàng.)

4. My father has new shoes. They're his.

(Cha tôi với song giầy mới nhất. Chúng là của anh ý ấy.)

5. This is our new house. The house is ours.

(Đây là căn nhà mới nhất của Cửa Hàng chúng tôi. Ngôi mái ấm là của Cửa Hàng chúng tôi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.Underline the correct word in brackets to tát complete each sentence.

(Gạch chân kể từ đúng trong những ngoặc nhằm hoàn thiện từng câu.)

1. nước Australia is a strange country. All of (it's / its) big cities are along the coast.

2. Our đô thị is very crowded. How about (your / yours)?

3. I love my football club. Does Phong lượt thích (his / him)?

4. (Our / Ours) street is short and narrow.

5. They cannot find (their / theirs) đô thị map anywhere.

Lời giải chi tiết:

1. its 2. yours 3. his 4. Our 5. their

1. nước Australia is a strange country. All of its big cities are along the coast.

(Úc là một trong tổ quốc kỳ kỳ lạ. Tất cả những TP.HCM rộng lớn của chính nó đều ở dọc từ bờ biển khơi.)

2. Our đô thị is very crowded. How about yours?

(Thành phố của Cửa Hàng chúng tôi rất nhiều đúc. Của các bạn thì sao?)

3. I love my football club. Does Phong lượt thích his?

(Tôi yêu thương câu lạc cỗ soccer của tôi. Phong với mến của tôi không?)

4. Our street is short and narrow.

(Đường phố của Cửa Hàng chúng tôi cộc và hẹp.)

5. They cannot find their city map anywhere.

(Họ ko thể nhìn thấy bạn dạng đồ gia dụng TP.HCM của mình ở bất kể đâu.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Choose the correct word to tát complete the sentences.

(Chọn kể từ đích nhằm hoàn thiện những câu.)

1. The book is ________, but you are welcome to tát read it.

A. my

B. mine

C. yours

2. ________ xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

A. Your

B. Yours

C. You

3. Your country is much bigger kêu ca ________.

A. our

B. ours

C. their

4. ________ dog is sánh friendly. It never barks.

A. They

C. Their

D. Theirs

5. ________ not easy to tát find your way in a strange đô thị.

A. It

B. It's

C. Its

Phương pháp giải:

Đại kể từ chiếm hữu rất có thể đứng ở những địa điểm sau mái ấm ngữ hoặc tân ngữ.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. B

1. B

The book is mine, but you are welcome to tát read it.

(Cuốn sách là của tôi, tuy nhiên chúng ta có thể gọi nó.)

2. A

Your xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

(Chiếc xe đạp điện của khách hàng bị không sạch, và tôi ko thể biết nó có màu sắc gì.)

3. B

Your country is much bigger kêu ca ours.

(Đất nước của khách hàng to hơn nhiều đối với của Cửa Hàng chúng tôi.)

4. B

Their dog is sánh friendly. It never barks.

(Con chó của mình thiệt thân thiện thiện. Nó ko lúc nào sủa.)

5. B

It’s not easy to tát find your way in a strange đô thị.

(Không dễ dàng mò mẫm lối ở một TP.HCM xa cách kỳ lạ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.

Xem thêm: sóng gió cuộc đời tập 1 thuyết minh tiếng việt

4. 

5.

6.