tiếng anh lớp 5 unit 16 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 16 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.) 

1. Where's the post office?                                

(Bưu năng lượng điện ở đâu?)

It's opposite the stadium.                      

(Nó đối lập sảnh chuyển động.)

2. Where's the cinema?                          

(Rạp chiếu phim ở đâu?)

It's next vĩ đại the post office.                 

(Nó nối tiếp mặt mũi bưu năng lượng điện.)

3. Where's the supermarket?                  

(Siêu thị ở đâu?)

It's on the corner of the street.      

(Nó phía trên góc đàng.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then ask and answer.

(Nghe và khoanh tròn xoe a hoặc b. Sau bại căn vặn và vấn đáp.) 

1. Where's the cinema?

a. It's opposite the museum.

b. It's opposite the library.

2. Where's the restaurant?

a. It's next vĩ đại the supermarket.

b. It's next vĩ đại the stadium.

3. Where's the park?

a. It's on the corner of the street.

b. It's at the over of the street.

Lời giải chi tiết:

1. b

(Rạp chiếu phim ở đâu? Nó đối lập tủ sách.)

2. b

(Nhà mặt hàng ở đâu? Nó nối tiếp mặt mũi sảnh chuyển động.)

3. a

(Công viên ở đâu? Nó phía trên góc con phố.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tao nằm trong ca hát.) 

How can we get there?

(Chúng tao hoàn toàn có thể cho tới bại bằng phương pháp nào?)

Where's the park?                               

(Công viên ở đâu?)

It's not very far.                                   

(Nó ko xa xôi.)

How can we get there?

(Chúng tao hoàn toàn có thể cho tới bại bằng phương pháp nào?)

We can go on foot.                              

(Chúng tao hoàn toàn có thể quốc bộ.)

Where's the supermarket?                 

(Siêu thị ở đâu?)

It's at the over of the street.

(Nó ở ngay lập tức cuối con phố.)

How can we get there?

(Chúng tao hoàn toàn có thể cho tới bại bằng phương pháp nào?)

We can take a xe taxi.                              

(Chúng tao hoàn toàn có thể chuồn vì chưng xe taxi.)

Where's the Phu Quoc Island?

(Đảo Phú Quốc ở dâu?)

It's very far from here.                         

(Nó xa xôi đối với ở trên đây.)

How can we get there?

(Chúng tao hoàn toàn có thể cho tới bại bằng phương pháp nào?)

We can go by boat.                             

(Chúng tao hoàn toàn có thể chuồn vì chưng thuyền.)

Bài 4 1

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

4. Read and vì thế the tasks.

(Đọc và thực hiện những bài bác luyện sau.)

4.1. Label the places. 

(Điền thương hiệu những vị trí.)

Dear Linda,

I'm happy you're going vĩ đại visit bầm. You can take bus Number 12 at West Street and get off at the fifth stop. Then walk along the street for five minutes. You will see Pear Street at the over of the street. Turn left and you will see a pharmacy on the left. My house is opposite the pharmacy. It is behind a green fence.
See you!
Tony

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

Linda thân mật mến,

Mình vô cùng vui vẻ các bạn sẽ viếng thăm hỏi bản thân. quý khách hoàn toàn có thể chuồn vì chưng xe cộ buýt số 12 bên trên đàng West và xuống xe cộ ở trạm ngừng loại 5. Sau bại quốc bộ dọc từ con phố 5 phút. Bạn tiếp tục thấy đàng Pear ở ngay lập tức cuối con cái đường. Rẽ trái ngược và các bạn sẽ thấy một tiệm thuốc tây phía mặt mũi tay trái ngược. Nhà bản thân đối lập tiệm thuốc tây. Nó hâu phương một tường rào màu xanh lá cây lá cây.

Hẹn bắt gặp lại!

Tony

Lời giải chi tiết:

1. bus stop (trạm ngừng xe cộ buýt)

2. Pear Street (đường Pear)

3. pharmacy (tiệm dung dịch tây)

4. Tony's house (nhà của Tony) 

Bài 4 2

4.2. Answer the questions.

(Trả điều những thắc mắc.)

1. What bus should Linda take?

2. Where should she get off the bus?

3. What's the name of the road at the over of the street?

4. What's opposite Tony's house?

5. What colour is the fence of Tony's house?

Lời giải chi tiết:

1. What bus should Linda take?- She should take bus Number 12.

(Linda nên chuồn xe cộ buýt nào? - Cô ấy nên chuồn xe cộ buýt số 12.)

2. Where should she get off the bus? - She should get off at the fifth stop.

(Cô ấy nên xuống xe cộ buýt ở đâu? - Cô ấy nên xuống xe cộ ở trạm số 5.)

3. What's the name of the road at the over of the street? - It's Pear Street.

(Tên đàng ở ngay lập tức cuối con phố là gì? - Nó là đàng Pear.)

4. What's opposite Tony's house? - A pharmacy is opposite his house.

(Đối diện nhà đất của Tony là gì? - Một tiệm thuốc đối lập mái ấm cậu ấy.)

5. What colour is the fence of Tony's house? - It's green.

(Màu của tường rào mái ấm Tony màu sắc gì? - Nó màu xanh lá cây lá cây.)

Bài 5

5. Write the directions.

(Viết những hướng dẫn.)

1. 

A: Where's the park?

B: You are here, at Lemon Street. Go ___________.

2.

A: Where's the pharmacy?

B: Go ___________.

Lời giải chi tiết:

1. A: Where's the park?

(Công viên ở đâu?)

 B: You are here, at Lemon street. Go straight ahead. Turn right at Orange street. The park is on the corner of Orange street and Apple Street.

(Bạn ở trên đây, ngay lập tức đàng Lemon. Đi trực tiếp về phần bên trước, Rẽ cần bên trên đàng Orange. Công viên ở góc cạnh đàng Orange và đàng Apple.)

2. A: Where's the pharmacy?

(Hiệu dung dịch tây ở đâu?)

 B: Go straight ahead. Turn right at Pear street. The pharmacy is on the corner of Pear street and Apple street and opposite the cinema.

(Đi trực tiếp về phần bên trước. Rẽ cần bên trên đàng Pear. Hiệu dung dịch tây ở góc cạnh đàng Pear và đàng Apple và đối lập rạp chiếu phim.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

Vẽ một bạn dạng trang bị giản dị và đơn giản đi đường cho tới nhà của bạn kể từ ngôi trường của doanh nghiệp.

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu sắc những ngôi sao)

Bây giờ tôi hoàn toàn có thể...

- căn vặn và vấn đáp những thắc mắc về hướng dẫn và phương tiện đi lại di chuyển.

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

- nghe và gạch ốp bên dưới, những đoạn văn về thể hiện hướng dẫn.

- hiểu và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về đưa rời khỏi hướng dẫn.

- viết lách những hướng dẫn.