tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Câu căn vặn

Tiến hành những thử nghiệm bám theo quá trình sau:

Bạn đang xem: tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Bước 1: Cho vô nhì ống thử từng ống 2 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 2 ml hỗn hợp H2SO4 20% vô ống loại nhất; 4 ml hỗn hợp NaOH 30% vô ống loại nhì..

Bước 3: Lắc đều cả nhì ống thử, lắp đặt ống sinh hàn, hâm sôi nhẹ nhõm trong vòng 5 phút, nhằm nguội.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, hóa học lỏng vô ống loại nhất phân lớp, hóa học lỏng vô ống loại nhì hệt nhau.

(b) Sau bước 3, hóa học lỏng vô cả nhì ống thử đều hệt nhau.

(c) Sau bước 3, thành phầm của phản xạ thủy phân vô cả nhì ống thử đều tan đảm bảo chất lượng nội địa.

(d) Tại bước 3, hoàn toàn có thể thay cho việc hâm sôi nhẹ nhõm vì chưng đun cơ hội thủy (ngâm nội địa nóng).

(e) Ống sinh hàn có công năng giới hạn sự thất bay của những hóa học lỏng vô ống thử.

Số tuyên bố đúng

  • A 5
  • B 3
  • C 2
  • D 4

Lời giải chi tiết:

Ở bước 3, Lúc đun nhẹ nhõm tiếp tục xẩy ra phản xạ ở cả hai ống nghiệm:

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

- Ống 1: CH3COOC2H5 + H2O \(\overset {{H_2}S{O_4}} \leftrightarrows \) CH3COOH + C2H5OH

- Ống 2: CH3COOC2H5 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CH3COONa + C2H5OH

Xét những vạc biểu:

(a) sai vì thế thời điểm hiện nay chưa tồn tại phản xạ, CH3COOC2H5 tan không nhiều nội địa nên có khả năng sẽ bị tách lớp ở cả nhì ống.

(b) sai vì thế ống 1 xẩy ra phản xạ thuận nghịch tặc nên luôn luôn tồn bên trên este bị tách lớp

(c) đích thị, cảnh báo chữ "sản phẩm" là những hóa học mới mẻ, được dẫn đến ở phản xạ hóa học:

   + Ống 1: Sản phẩm là CH3COOH và C2H5OH đều tan đảm bảo chất lượng vô nước

   + Ống 2: Sản phẩm là CH3COONa và C2H5OH đều tan đảm bảo chất lượng vô nước

(d) đích thị vì thế đó cũng là 1 trong những cơ hội cung ứng nhiệt độ chừng mang lại phản xạ thủy phân xảy ra

(e) đúng

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

→ 3 tuyên bố đúng

Đáp án B

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay