tiềm năng thủy điện của nước ta tập trung chủ yếu ở hệ thống

Câu căn vặn liên quan

 • Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Bạn đang xem: tiềm năng thủy điện của nước ta tập trung chủ yếu ở hệ thống

  Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • Ý nào là ko đích thị về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích thị về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở VN vẫn hình thành:

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo dõi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le đích thị nhất là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Đây là một trong tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Xem thêm: cách viết nào sau đây tham chiếu đứng phần tử thứ y của xâu s

  Đây là một trong tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của quốc gia nhập tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của quốc gia nhập tiến độ lúc này, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN biểu diễn ra

 • Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- xây đắp sở hữu xu hướng

  Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- xây đắp sở hữu xu hướng

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

  Xem thêm: đường bờ biển nước ta kéo dài từ