tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng chiết suất n bằng căn 3

Câu hỏi:

20/08/2021 130,924

B. 300

C. 600   

Đáp án chủ yếu xác

D. 500

 Xem lời nói giải

VietJack

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí nhập môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất n, sao mang đến tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi ê góc tới i được tính bám theo công thức:

Câu 2:

Một tia sáng sủa lên đường kể từ bầu không khí vào trong 1 môi trường thiên nhiên nhập trong cả sở hữu tách suất vị 2. tường góc khúc xạ vị 300, góc cho tới có mức giá trị bằng:

Câu 3:

Một tia sáng đơn sắc lên đường từ ko khí vào môi trường nhập suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là

Xem thêm: hợp đồng cho thuê nhà

Câu 4:

Chiếu một tia sáng sủa kể từ bầu không khí vào trong 1 khối hóa học nhập trong cả sở hữu tách suất 1,5 với góc cho tới 600 thì tia khúc xạ nhập khối hóa học bị chéo đối với tia cho tới một góc là:

Câu 5:

Tia sáng sủa lên đường kể từ nước sở hữu tách suất n1=43 sang thủy tinh nghịch sở hữu tách suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc chéo D tạo ra vị tia khúc xạ và tia cho tới có mức giá trị là? tường góc cho tới i=300.

Câu 6:

Một tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới mặt phẳng một môi trường thiên nhiên nhập trong cả sao mang đến tia bản năng và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi ê góc cho tới và góc khúc xạ contact cùng nhau qua loa hệ thức:

Câu 7:

Chiếu chùm tia sáng sủa đơn sắc kể từ bầu không khí cho tới mặt mày phân cơ hội của môi trường thiên nhiên nhập trong cả sở hữu tách suất n. tường tia cho tới phù hợp với mặt mày phân cơ hội góc 300. Khi ê tia khúc xạ phù hợp với mặt mày phân cơ hội góc 600. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Câu 8:

Khi góc cho tới tăng gấp đôi thì góc khúc xạ:

Câu 9:

Tính véc tơ vận tốc tức thời của khả năng chiếu sáng truyền nhập môi trường thiên nhiên nước. tường tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí với góc cho tới là i=600 thì góc khúc xạ nội địa là r=400. Lấy véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng ngoài ko khí c=3.108m/s

Câu 10:

Một tia sáng sủa SI truyền kể từ chào bán trụ thủy tinh nghịch rời khỏi bầu không khí như hình vẽ. tường tách suất của bầu không khí n2=1, của thủy tinh nghịch  n1=2;  α=600

VietJack

Giữ nguyên vẹn góc cho tới, trả khối thủy tinh nghịch nhập nội địa. Góc khúc xạ r = ?, biết tách suất của nước là 43.

Câu 11:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí nhập môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất n, sao mang đến tổng sự cân đối góc cho tới và góc khúc xạ vị 900. Khi ê góc cho tới i được xem bám theo công thức:

Xem thêm: yêu thương con người là gì

Câu 12:

Cho nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả đồng tính, tách suất thứu tự n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên nhì so với môi trường thiên nhiên một là :

Câu 13:

Khi sin góc cho tới tăng gấp đôi thì sin góc khúc xạ:

Câu 14:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng nhập chân ko là 3.108m/s, tách suất của vàng là 2,42. vận tốc khả năng chiếu sáng nhập vàng là :