tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ thu nhỏ

  1. Kiến thức chung

  2. Tỉ lệ này sau đấy là tỉ lệ thành phần thu nhỏ:

hint-header

Cập nhật ngày: 17-04-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Như Quỳnh


Tỉ lệ này sau đấy là tỉ lệ thành phần thu nhỏ:

A

100:1; 1:10;

B

1:5; 1:20

C

10:1; 1:1

D

10:1; 50:1

Chủ đề liên quan

Cách ghi độ cao thấp này sau đấy là sai:

A

B

C

D

Khổ giấy má A1 rộng lớn cấp từng nào đợt mẫu giấy A4?

A

4 đợt

B

6 đợt

C

8 đợt.

D

16 lần

Khổ chữ là 20mm thì chiều rộng lớn của đường nét chữ là:

A

2

B

3

C

4

D

5

Trên bạn dạng vẽ độ cao thấp phỏng lâu năm ko ghi đơn vị chức năng đo thì đơn vị chức năng của chính nó là:

A

m

B

dm

C

centimet

D

mm

Chiều cao của mái nhà là 5m được vẽ vô bạn dạng vẽ là 5cm thì tỉ lệ thành phần bằng:

A

1:1

B

1:10

C

1:100

D

1:1000

Chiều lâu năm của vật thể là 8cm được vẽ vô bạn dạng vẽ theo dõi tỉ lệ thành phần là 1:2 thì chiều lâu năm của vật thể được vẽ vô bạn dạng vẽ là:

A

16cm

B

12cm

C

80mm

D

40mm

Đối với cách thức chiếu góc loại nhất thì

A

Mặt bằng hình chiếu cạnh xoay nên 900.

B

Mặt bằng hình chiếu cạnh xoay trái khoáy 900.

C

Mặt bằng hình chiếu cạnh xoay lên 900.

D

Mặt bằng hình chiếu cạnh xoay xuống 900.

Đối với cách thức chiếu góc loại nhất thì

A

Mặt bằng hình chiếu bởi vì xoay nên 900.

B

Mặt bằng hình chiếu bởi vì xoay trái khoáy 900.

C

Mặt bằng hình chiếu bởi vì xoay lên bên trên 900.

D

Mặt bằng hình chiếu bởi vì xoay xuống bên dưới 900.

Với PPCG1 hình chiếu bởi vì được bịa đặt thế nào đối với hình chiếu đứng?

A

Mé trái khoáy

B

Tại bên trên

C

Tại bên dưới

D

Mé phải

Các phía chiếu vô PPCG1 sở hữu phương chiếu như vậy nào?

Xem thêm: phương trình có nghiệm kép

A

Song tuy nhiên cùng nhau.

B

Vuông góc với mặt mày bằng hình chiếu.

C

Đồng quy bên trên tâm chiếu.

D

Xiên góc với mặt mày bằng hình chiếu.

Vị trí của mặt mày bằng hình chiếu đứng thế nào đối với vật thể?

A

Trước vật thể.

B

Trên vật thể.

C

Sau vật thể

D

Dưới vật thể.

Hình chiếu bởi vì thể hiện tại chiều này của vật thể:

A

Chiều lâu năm và độ cao.

B

Chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Hình chiếu cạnh thể hiện tại chiều này của vật thể:

A

Chiều lâu năm và độ cao.

B

Chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Trong PPCG1, nếu như gọi hình chiếu đứng của vật thể là một, hình chiếu bởi vì là 2, hình chiếu cạnh là 3, thì địa điểm bịa đặt này sau đấy là đúng?

A

B

C

D

Hình chiếu đứng thể hiện tại chiều này của vật thể:

A

Chiều lâu năm và độ cao.

B

Chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Trong chi phí chuẩn chỉnh trình diễn bạn dạng vẽ chuyên môn, sở hữu bao nhiêu mẫu giấy chính?

A

4

B

5

C

6

D

3

Có bao nhiêu loại tỉ lệ?

A

3

B

5

C

4

D

2

Nét đứt miếng dùng để làm vẽ:

A

Đường bao thấy, cạnh thấy.

B

Đường bao khuất, cạnh khuất.

C

Đường tâm, đàng trục đối xứng

D

Đường gióng, đàng độ cao thấp.

Chọn câu chính. Trước chữ số độ cao thấp nửa đường kính đàng tròn trĩnh nên sở hữu kí hiệu:

A

r

B

C

D

R

Kích thước (mm) này sau đấy là của mẫu giấy A4.

A

1189 x 841

B

841 x 594

D

297 x 210