thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

Câu hỏi:

16/03/2020 14,885

Bạn đang xem: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

D. Qua mặt phẳng khung người.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

Thực vật thuỷ sinh hít vào nước qua chuyện mặt phẳng cơ thể

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thú, tính trạng color lông vì thế một gen sở hữu 4 alen phía trên NST thông thường quy lăm le. Alen A1 quy lăm le lông thâm trội trọn vẹn đối với những alen A2, A3, A4; Alen A2 quy lăm le lông xám trội trọn vẹn đối với alen A3, A4; Alen A3 quy lăm le lông vàng trội trọn vẹn đối với alen A4 quy lăm le lông white. tường ko xẩy ra đột biến hóa. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho thành viên lông xám giao hợp với thành viên lông vàng, chiếm được F1 sở hữu tối nhiều 4 loại loại gen, 3 loại loại hình.

II. Cho 1 thành viên lông thâm giao hợp với cùng 1 thành viên lông white, đời con cái hoàn toàn có thể sở hữu tỉ trọng loại hình là một trong con cái lông thâm : 1 con cái lông vàng.

III. Cho 1 thành viên lông thâm giao hợp với cùng 1 thành viên lông white, đời con cái hoàn toàn có thể sở hữu tỉ trọng loại hình là một trong con cái lông thâm : 1 con cái lông xám.

IV. Cho 1 thành viên lông vàng giao hợp với cùng 1 thành viên lông vàng, đời con cái hoàn toàn có thể sở hữu tỉ trọng loại hình là 3 con cái lông vàng : 1 con cái lông trắng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Ở một loại thực vật, alen A quy lăm le thân thích cao trội trọn vẹn đối với alen a quy lăm le thân thích thấp; alen B quy lăm le ngược tròn trặn trội trọn vẹn đối với alen b quy lăm le ngược bầu dục. Các cặp gen này nằm trong phía trên một cặp NST thông thường. Cho cây Q nằm trong loại này theo thứ tự uỷ thác phấn với 2 cây nằm trong loại, chiếm được sản phẩm sau: - Với cây loại nhất, chiếm được đời con cái sở hữu tỉ lệ: 8 cây thân thích cao, ngược tròn trặn : 3 cây thân thích thấp, ngược bầu dục : 7 cây thân thích cao, ngược bầu dục : 2 cây thân thích thấp, ngược tròn trặn. - Với cây loại nhị, chiếm được đời con cái sở hữu tỉ lệ: 8 cây thân thích cao, ngược tròn trặn : 3 cây thân thích thấp, ngược bầu dục : 2 cây thân thích cao, ngược bầu dục : 7 cây thân thích thấp, ngược tròn trặn. Cho biết ko xẩy ra đột biến hóa. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cây Q lai phân tách tiếp tục chiếm được đời con cái sở hữu 30% cây thấp, ngược bầu dục.

II. Trong số những cây thân thích cao, ngược tròn trặn của đời con cái ở luật lệ lai loại nhất, cây dị hợp ý 2 cặp gen lúc lắc tỉ trọng 62,5%.

III. Tại đời con cái của luật lệ lai 2 sở hữu 7 loại loại gen, nhập cơ sở hữu 3 loại gen quy lăm le loại hình thân thích cao, ngược tròn trặn.

IV. Nếu cho tới cây loại nhất uỷ thác phấn với cây thứ hai thì đời con cái sở hữu tỉ trọng loại hình 1 : 1 : 1 : 1.

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 3:

Cho biết từng gen quy lăm le một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột biến hóa, những gen link trọn vẹn. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào luật lệ lai này tại đây cho tới đời con cái sở hữu tỉ trọng phân li loại gen không giống tỉ trọng phân li loại hình ?

(1). AB/ab Dd x AB/ab dd

(2) Ab/aB Dd x aB/ab dd

(3) Ab/ab Dd x aB/ab dd

(4) AB/ab Dd x aB/ab dd

A.3

B. 2

Xem thêm: dung kháng của tụ điện

C. 4

D.1

Câu 4:

Khi nói đến NST nam nữ ở gà, tuyên bố này sau đấy là đúng?

A.Trên vùng tương đương của NST nam nữ, gen phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

B.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y đều ko đem gen.

C.Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, gen tồn bên trên trở nên từng cặp alen.

D.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y, những gen tồn bên trên trở nên từng cặp.

Câu 5:

Ở một loại thực vật, tính trạng độ cao cây vì thế nhị cặp gen A, a và B, b tương tác nằm trong gộp nằm trong quy lăm le, sự xuất hiện của từng alen trội A hoặc B đều thực hiện cây thấp cút 5 centimet, Khi cứng cáp cây tối đa sở hữu độ cao 200 centimet. Tính trạng hình dạng ngược vì thế một gen sở hữu nhị alen quy lăm le, nhập cơ alen D quy lăm le ngược tròn trặn trội trọn vẹn đối với alen d quy lăm le ngược nhiều năm. Cho luật lệ lai (P): Aa BD/bd x Aa Bd/bD ở F1 chiếm được số kilomet cao 180 centimet, ngược tròn trặn lúc lắc tỉ trọng 4,9375%. tường không tồn tại đột biến hóa tuy nhiên xẩy ra hoạn gen ở cả hai bên với tần số như nhau. Theo lý thuyết, sở hữu từng nào đánh giá sau đây trúng về luật lệ lai trên?

I. Tần số hoạn gen của (P) là 30%.

II. Tỉ lệ cây cao 180 centimet, ngược nhiều năm ở F1 là một trong,5%.

III. Tỉ lệ cây cao 190 centimet, ngược tròn trặn ở F1 là 17,75%.

IV. Số cây cao 200 centimet, ngược tròn trặn ở F1 là 4,9375%.

V. Có 7 loại gen quy lăm le cây sở hữu độ cao 190 centimet, ngược tròn

A.3

B.2

C.4

D.1

Câu 6:

Ở một loại thực vật, sắc tố hoa Chịu đựng sự tác dụng của 2 gen (A, a và B, b) phân li song lập. Alen A và B tác dụng tới sự tạo hình sắc tố hoa theo gót sơ đồ:

Alen a, b không tồn tại công dụng bên trên. Có từng nào luật lệ lai (P) nhằm F1 thể hiện tỉ trọng loại hình 1:1?

I. AABb x AAbb I

II. AABb x Aabb

III. AaBb x AAbb

IV. AABb x aabb

V. aaBb x Aabb

VI. AaBb x aabb

A. 3.

B. 5.

C. 6.

Xem thêm: vi sinh vật là gì

D. 4.