thuật ngữ bộ dùng trong hệ csdl quan hệ là để chỉ đối tượng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ dùng trong hệ csdl quan hệ là để chỉ đối tượng

Câu chất vấn Đáp án và tiếng giải

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Câu chất vấn nhập đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan lại hệ

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: C

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng người tiêu dùng mặt hàng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Phần mượt nào là tại đây ko nên là hệ QT CSDL quan lại hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng để làm xây đắp những CSDL quan lại hệ

B. Phần mượt dùng để làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan lại hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những việc cai quản lí sở hữu chứa chấp những mối quan hệ trong số những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “miền” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Xem thêm: quan trung và nguyễn huệ là gì của nhau

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi

C. Xoá bạn dạng ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan lại hệ?

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu hình thì tài liệu được thể hiện nay nhập các:
  • Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là:
  • Mô hình thông dụng nhằm xây đắp CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nhân tố nào là sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?
  • Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?
  • Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai khi nói tới miền?
  • Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng cơ ko nên là 1 trong những mối quan hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?
  • Khẳng toan nào là là sai khi nói tới khoá?
  • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra làm sao được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin cậy học tập 12 mới mẻ nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Xem thêm: về mặt tài nguyên nhật bản là nước

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu