thuật ngữ bộ dùng trong cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

hint-header

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ dùng trong cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Cập nhật ngày: 24-10-2022


Chia sẻ bởi: Minh Lộc


Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Kiểu tài liệu của một tính chất

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nhân tố nào là sẽ tạo nên trở thành quy mô tài liệu quan lại hệ?

C

Các thao tác, quy tắc toán bên trên tài liệu

Mô hình thịnh hành nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:

Để đưa đến cột Thành chi phí = Số lượng x Đơn giá chỉ (Số lượng và đơn giá chỉ là 2 ngôi trường vẫn có trước vô bảng), tao gõ biểu thức sau:

A

Thanhtien = Soluong* Dongia

B

Thanhtien : [Soluong]* [Dongia]

C

Thanhtien : Soluong* Dongia

D

Thanhtien = [Soluong* Dongia]

Quan sát lưới kiến thiết sau và cho thấy ĐK thanh lọc tài liệu của kiểu mẫu hỏi?

A

Lọc rời khỏi những học viên xuất sắc Toán hoặc xuất sắc Văn

B

Lọc rời khỏi những học viên xuất sắc Toán và xuất sắc Văn

C

Lọc rời khỏi những học viên xuất sắc

D

Lọc rời khỏi học viên ko xuất sắc Toán và Văn

Trong cơ chế kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tao hoàn toàn có thể :

A

Sửa thay đổi cấu tạo của biểu kiểu mẫu

D

Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Bảng DIEM với những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để dò la những học viên với điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5 , vô dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đấy là đúng:

A

MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B

[MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C

[MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D

[MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Kết trái ngược triển khai kiểu mẫu căn vặn hoàn toàn có thể nhập cuộc vô việc tạo nên ra:

A

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn hoặc báo cáo

B

Bảng, biểu kiểu mẫu không giống, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác

C

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo

D

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn khác

Nếu những Việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sủ dụng:

Khi links bị sai, tao hoàn toàn có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn đàng links cần thiết sửa, sau đó:

A

Nháy lưu ban vô đàng links lựa chọn lại ngôi trường cần thiết liên kết

C

Tools RelationShip Change Field

D

Chọn đàng links thân thuộc nhì bảng bại liệt và nhấn phím Delete

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 kết thúc đã

Điều khiếu nại cần thiết nhằm tạo ra links là:

A

Phải với tối thiểu nhì bảng

B

Phải với tối thiểu một bảng và một kiểu mẫu hỏi

C

Phải với tối thiểu một bảng nhưng mà một biểu kiểu mẫu

D

Tổng số bảng và kiểu mẫu căn vặn tối thiểu là 2

Trong Access, Lúc tạo nên links Một trong những bảng, thì :

A

Phải với tối thiểu một ngôi trường là khóa chủ yếu

B

Cả nhì ngôi trường nên là khóa chính

C

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chủ yếu

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Để thao tác làm việc vô cơ chế biểu kiểu mẫu, tao ko triển khai thao tác nào là sau đây?

A

Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu kiểu mẫu

B

Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút

C

Nháy nút , nếu như đang được ở cơ chế kiến thiết

D

Nháy nút , nếu như đang được ở cơ chế thiết kế

Thao tác nào là tại đây hoàn toàn có thể triển khai được vô cơ chế biểu mẫu?

B

Định dạng font text cho những ngôi trường dữ liệu

D

Thay thay vị trí những ngôi trường dữ liệu

Việc trước tiên sẽ tạo lập một CSDL mối quan hệ là:

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu kiểu mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều kiểu mẫu căn vặn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

Thao tác nào là tại đây không nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan lại hệ?

C

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng

Thao tác nào là tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

B

Sửa những tài liệu ko phù hợp

D

Sao chép CSDL trở thành bạn dạng sao dự phòng

Chỉnh sửa tài liệu là:

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

C

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Xoá bạn dạng ghi là :

A

Xoá một hoặc một số trong những mối quan hệ

B

Xoá một hoặc một số trong những hạ tầng dữ liệu

C

Xoá một hoặc một số trong những cỗ của bảng

D

Xoá một hoặc một số trong những tính chất của bảng

Xem thêm: điều kiện để tạo được liên kết là