thời hậu lê văn học viết bằng loại chữ nào

Đáp án đúng mực nhất của Top tiếng giải mang lại thắc mắc trắc nghiệm: “Thời Hậu Lê văn học tập viết lách vày loại chữ nào?” cùng theo với những kỹ năng và kiến thức không ngừng mở rộng thú vị về Lịch sử 4 là tư liệu ôn tập luyện giành cho thầy giáo viên và chúng ta học viên xem thêm.

Bạn đang xem: thời hậu lê văn học viết bằng loại chữ nào


Trắc nghiệm: Thời Hậu Lê văn học tập viết lách vày loại chữ nào?

A. Chữ Hán.

B. Chữ Nôm.

C. Chữ La tinh anh.

D. Chữ Quốc ngữ.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Chữ Hán 

- Thời Hậu Lê văn học tập viết lách bằng Chữ Hán.

Cùng Top tiếng giải chuẩn bị tăng nhiều kỹ năng và kiến thức có lợi cho chính bản thân trải qua bài bác lần hiểu về Văn học tập và khoa học tập thời Hậu Lê dưới phía trên nhé


Kiến thức không ngừng mở rộng về Văn học tập và khoa học tập thời Hậu Lê


1. Văn học tập thời Hậu Lê

- Thời Hậu Lê văn học tập chữ Hán lắc ưu thế, văn học tập chữ Nôm cũng không ngừng nghỉ phân phát triển

- Tác phẩm văn học tập chữ Hán nổi tiếng: Bình ngô đại cáo, Chí Linh đấm phú..

- Tác phẩm văn học tập chữ Nôm nổi tiếng: Quốc âm thi đua tập luyện, ức trai thi đua tập luyện của Nguyễn Trãi hoặc Hồng Đức quốc âm thi đua tập luyện của vua Lê Thánh Tông…

Thời Hậu Lê văn học tập viết lách vày loại chữ nào?

Câu hỏi: Trong quy trình tiến độ này còn có những thi sĩ, mái ấm văn nào là chi biểu?

Trả lời:

- Những thi sĩ, mái ấm văn tiêu biểu vượt trội thời Hậu Lê là:

+ Lê Thánh Tông

+ Nguyễn Trãi

+ Ngô Sĩ Liên

+ Nguyễn Mông Tuân

+ Lý Tử Tấn


+ Nguyễn Húc

2. Khoa học tập thời Hậu Lê

- Về lịch sử:

+ Sở Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên là cuốn sách lịch sử vẻ vang trước tiên của việt nam.

+ Nguyễn Trãi với cỗ Lam Sơn thực lục ghi lại rõ nét toàn cỗ trình diễn biến hóa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Về địa lí: Tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi  xác lập rõ rệt bờ cõi nước ta…

- Về toán học: Cuốn Đại trở thành toán pháp của Lương Thế Vinh vẫn hội tụ những kỹ năng và kiến thức toán học tập đương thời.

- Lĩnh vực hắn học tập cũng đạt được những trở thành tựu mới nhất.

Câu hỏi: Em hãy lấy một vài dẫn hội chứng nhằm nêu rõ rệt Nguyễn Trãi là mái ấm văn, mái ấm khoa học tập rộng lớn bên dưới thời Hậu Lê?

Trả lời:

Nguyễn Trãi có không ít kiệt tác văn- sử học tập như:

- Văn học: Quốc âm thi đua tập luyện, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi đua tập luyện,...

- Sử học: Lam Sơn thực lục: vẫn ghi lại một cơ hội rõ nét, rất đầy đủ toàn cỗ trình diễn biến hóa của khởi nghĩa Lam Sơn.

- Về địa lí, tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi vẫn xác lập rõ rệt bờ cõi vương quốc, nêu lên những khoáng sản, thành phầm đa dạng và phong phú của nước nhà và một vài phong tục tập luyện quán của quần chúng. # tao.


3. Trả tiếng câu hỏi

Câu 1: Hãy kể thương hiệu những người sáng tác tiêu biểu vượt trội của văn học tập thời Hậu Lê?

Bài làm:

Xem thêm: phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lý

- Một số người sáng tác tiêu biểu vượt trội của văn học tập thời Hậu Lê:

+ Nguyễn Trãi

+ Lê Thánh Tông

+ Ngô Sĩ Liên

+ Nguyễn Mông Tuân

+ Lý Tử Tấn

+ Nguyễn Húc

Câu 2: Em hãy nêu thương hiệu những người sáng tác của những dự án công trình khoa học tập tiêu biểu vượt trội ở thời Hậu Lê.

Lời giải chi tiết

- Nguyễn Trãi có: Quốc âm thi đua tập luyện, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi đua tập luyện, Lam Sơn thực lục, Dư địa chí ,...

- Lê Thánh Tông có: Hồng Đức quốc âm thi đua tập luyện...

- Ngô Sĩ Liên có: Đại Việt sử kí toàn thư.

Câu 3: Vì sao hoàn toàn có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những mái ấm văn hoá tiêu biểu vượt trội mang lại quy trình tiến độ này?

Lời giải chi tiết

*Coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những mái ấm văn hoá tiêu biểu vượt trội mang lại quy trình tiến độ này vì:

- Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người dân với kiệt tác sáng sủa tác bằng văn bản Nôm. Quốc âm thi đua tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi đua tập của Lê Thánh Tông là nhị trong mỗi tập luyện thơ Nôm xưa nhất và có mức giá trị còn lưu truyền cho tới thời nay.

- Vua Lê Thánh Tông gây dựng rời khỏi hội Tao Đàn.

- Tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi vẫn xác lập rõ rệt bờ cõi vương quốc, nêu lên những khoáng sản, thành phầm đa dạng và phong phú của nước nhà và một vài phong tục tập luyện quán của quần chúng. # tao.


4. Bài tập luyện trắc nghiệm 

Câu 1. Ở thời Hậu Lê, nền văn học tập viết lách bằng văn bản nào là lắc điểm mạnh nhất?

A.  Chữ Hán.

B.  Chữ Nôm.

C  Chữ Quốc Ngữ.

Câu 2. Nối dù phía trái với dù phía bên phải sao mang lại tương thích.

A. Quốc âm thi đua tập luyện, Bình Ngô Đại Cáo, Ức Trai thi đua tập luyện.    1. Ngô Sĩ Liên

B. Hồng Đức quốc âm thi đua tập luyện.                                            2. Lương Thế Vinh

C. Sở Đại Việt sử ký toàn thư.                                            3. Nguyễn Trãi

D. Đại trở thành toán pháp.                                                     4.  Lê Thánh Tông

Đáp án: a-3; b-4; c-1; d-2

Câu 3. Vì sao hoàn toàn có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những mái ấm văn hoá tiêu biểu vượt trội mang lại quy trình tiến độ này?

A.  Vì nhị ông có không ít kiệt tác bằng văn bản Nôm.

B. Vì nhị ông với những tập luyện thơ Nôm còn lưu truyền cho tới thời nay.

C.  Cả nhị ý bên trên đều chính.

Xem tăng những bài bác nằm trong thường xuyên mục

Bài viết lách mới nhất nhất

Xem tăng những chủ thể liên quan