thi thử thpt quốc gia 2022

Để sẵn sàng tốt nhất có thể mang đến kỳ ganh đua Tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc 2022, Greenwich VN share với chúng ta tuyển chọn tập dượt 62 đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc những môn

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán

Bạn đang xem: thi thử thpt quốc gia 2022

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán Số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 6

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 6
 7. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 7

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 6
 7. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 7

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 6
 7. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 7

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 6
 7. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 7

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 6
 7. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 7

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 6

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 6
 7. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 7 

Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD

Xem thêm: bản kiểm điểm học sinh cấp 1

 1. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 1
 2. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 2
 3. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 3
 4. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 4
 5. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 5
 6. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 6
 7. Đề ganh đua test Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 7

Năm 2022 Greenwich Việt Nam tuyển trực tiếp trải qua những kiểu dáng xét tuyển chọn sau:

1. Kết ngược học tập bạ THPTThí sinh thỏa mãn nhu cầu 01 nhập 02 ĐK sau:

 • Điểm khoảng cả năm lớp 11; hoặc học tập kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 kể từ 7.0 trở lên trên.
 • Điểm khoảng cả năm lớp 11; hoặc học tập kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 của 1 trong tía môn Toán, Tiếng Anh, Tin học tập kể từ 7.5 trở lên trên.

2. Kết ngược ganh đua chất lượng tốt nghiệp THPTĐiểm trúng tuyển chọn dự loài kiến công tía sau thời điểm sở hữu sản phẩm kỳ ganh đua.

 • Xét tuyển chọn sản phẩm chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông tổng hợp 3 môn với mọi khối A, B, C, D, H, V (theo tổng hợp môn từng khối được Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo ra quy toan, ko nhân hệ số).

3. Kết ngược bài bác ganh đua Review năng lượng của Đại học tập Quốc gia thủ đô và Đại học tập Quốc gia TP TP HCM. Cụ thể:

 • Điểm ganh đua kể từ 650/1200 với sản phẩm bài bác ganh đua Review năng lượng của Đại học tập Quốc gia TP HCM

4. Chương trình học tập bên trên quốc tế và Chương trình quốc tế: Thí sinh thỏa mãn nhu cầu 01 trong số điều kiện:

 • Chứng chỉ Tú tài nâng lên A level của Cambridge
 • Bằng tú tài Quốc tế IB
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông và sở hữu điểm SAT 1 còn thời hạn kể từ 800 điểm trở lên
 • Bằng chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông ở những nước khác

5. Chương trình ĐH bên trên VN và ở nước ngoài:

 • Thí sinh là SV những ngôi trường ĐH bên trên VN hoặc quốc tế ở trong số bảng xếp thứ hạng ngôi trường ĐH quốc tế đáng tin tưởng.

Các tình huống quan trọng sẽ tiến hành tổ chức triển khai Review riêng biệt bởi vì hội đồng tuyển chọn sinh.

Xem thêm: trường đại học hoa lư

Bước thanh lịch năm loại 13 trong các việc huấn luyện và đào tạo công tác ĐH chuẩn chỉnh Vương Quốc Anh, Greenwich VN thay đổi công tác học tập trọn vẹn thanh lịch công tác 3+0 chuyên nghiệp ngành nâng lên kể từ Đại học tập Greenwich, Vương Quốc Anh, và tiến hành sinh hoạt một số ít hạ tầng mới mẻ.

Các chuyên nghiệp ngành móc tạo:

 • Công nghệ thông tin
 • Thiết tiếp trang bị họa
 • Quản trị Kinh doanh
 • Quản trị Truyền thông
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị Sự kiện 

ĐĂNG KÝ NGAY