thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

Hỗn phù hợp rắn bao gồm CaC2 và Al4C3 (tỉ lệ mol 1 : 2). Tiến hành thử nghiệm mang đến H2O dư nhập lếu phù hợp rắn như hình vẽ:

Cho những tuyên bố sau, số tuyên bố đích là
(a) Hỗn phù hợp X bao gồm nhì khí là C2H4 và CH4.
(b) Khí Y là CH4.
(c) Đốt cháy trọn vẹn lếu phù hợp khí X, nhận được số mol H2O to hơn CO2.
(d) Thay vì như thế mang đến CaC2 và Al4C3 phản xạ với nước, tớ rất có thể mang đến lếu phù hợp này phản xạ với hỗn hợp axit HCl.
(e) Trong phù hợp hóa học CaC2, C sở hữu hóa trị 1; nhập phù hợp hóa học Al4C3, C sở hữu hóa trị 4.
(g) Phản ứng xẩy ra vào trong bình Br2 dư là phản xạ lão hóa - khử.

D

5.