thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

Câu hỏi:

29/03/2020 26,329

A. Cho sắt kẽm kim loại Ag vô hỗn hợp HCl.

Bạn đang xem: thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

Đáp án chủ yếu xác

B. Cho sắt kẽm kim loại Cu vô hỗn hợp HNO3.

C. Cho sắt kẽm kim loại Fe vô hỗn hợp Fe2(SO4)3.

D. Cho sắt kẽm kim loại Zn vô hỗn hợp CuSO4.

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Fe không phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?

A. HNO3 quánh, nguội.

B. H2SO4 quánh, rét.

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 2:

Bột sắt kẽm kim loại X tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng, không tồn tại khí bay rời khỏi. X rất có thể là sắt kẽm kim loại nào?

A. Cu.

B.  Mg.

C. Ag.

D. Fe.

Câu 3:

Cho láo lếu ăn ý Mg và Cu vô hỗn hợp HCl dư. Kết giục phản xạ, cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn gồm

A. Cu.

Xem thêm: viết bài văn biểu cảm về người thân

B. CuCl2; MgCl2.

C. Cu; MgCl2.

D. Mg; CuCl2.

Câu 4:

Kim loại không tan vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là

A. Mg.

B. Al.

C. Zn.

D. Cu.

Câu 5:

Kim loại Al không phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A.  Fe2O3.

B. MgO.

C. FeCltrong H2O.

D. NaOH vô H2O.

Câu 6:

Cho những dung dịch: HCl, NaOH, HNO3 loãng, CuSO4. Fe không thuộc tính được với hỗn hợp nào?

A. CuSO4.

B. HCl.

C. NaOH.

D. HNO3 loãng.

Xem thêm: thực dân pháp lấy cớ gì để tấn công bắc kì lần thứ hai