theo yêu cầu của quy luật giá trị

Câu hỏi:

11/02/2020 16,796

Bạn đang xem: theo yêu cầu của quy luật giá trị

Theo đòi hỏi của quy luật độ quý hiếm, phương pháp ngang giá bán Tức là sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B ngang nhau về?

B. mức độ đối đầu bên trên thị ngôi trường. 

D. thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì nhập lưu thông, bên trên thị ngôi trường việc trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa cũng nên dựa vào hạ tầng thời hạn làm việc xã hội quan trọng. Nói cách tiếp, phải nhờ theo dõi phương pháp ngang giá bán. Điều cơ Tức là thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra đi ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B đều nhau thì bọn chúng được trao thay đổi cùng nhau. Vậy đáp án thực sự thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi mặt mũi tích rất rất của quy luật độ quý hiếm là

A. người tạo ra rất có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm & hàng hóa. 

B. người tạo ra càng ngày càng phú quý. 

C. kích ứng lực lượng tạo ra, năng suất làm việc tăng. 

D. người chi tiêu và sử dụng mua sắm được sản phẩm & hàng hóa rẻ rúng.

Câu 2:

Nội dung nào là sau đây không phải là tác dụng của quy luật giá bán trị?

A. Thực hiện nay độ quý hiếm dùng và độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa. 

B. Phân hóa nhiều bần hàn trong số những người tạo ra sản phẩm & hàng hóa. 

C. Điều tiết tạo ra và lưu thông sản phẩm & hàng hóa. 

D. Kích quí lực lượng tạo ra cách tân và phát triển và năng suất làm việc tạo thêm.

Câu 3:

Quy luật kinh tế tài chính cơ phiên bản của tạo ra và trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa là quy luật nào?

A. Quy luật kinh tế tài chính.

B. Quy luật đối đầu.

C. Quy luật cung và cầu.

Xem thêm: where did you go last night

D. Quy luật độ quý hiếm.

Câu 4:

Giá cả sản phẩm & hàng hóa bên trên thị ngôi trường ko thay đổi, năng suất làm việc tăng thực hiện mang đến

A. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tách và lợi tức đầu tư tách. 

B. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và lợi tức đầu tư tách. 

C. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và lợi tức đầu tư tăng. 

D. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tách và lợi tức đầu tư tăng.

Câu 5:

Giá trị xã hội của mặt hàng hoá được xác lập nhập ĐK sản xuất

A. điều đặc biệt.

B. Trung bình.

C. Tốt.

D. Xấu.

Câu 6:

Quy luật độ quý hiếm quy lăm le nhập tạo ra từng sản phẩm & hàng hóa biểu thị như vậy nào?

A. Giá cả < độ quý hiếm. 

B. Thời gian lận làm việc riêng lẻ > Thời gian lận làm việc xã hội quan trọng. 

C. Giá cả = độ quý hiếm. 

D. Thời gian lận làm việc riêng lẻ nên tương thích thời hạn làm việc xã hội quan trọng.

Câu 7:

Quy luật độ quý hiếm thay đổi tạo ra và lưu thông sản phẩm & hàng hóa trải qua nhân tố nào là bên dưới đây?

A. Số số lượng hàng hóa bên trên thị ngôi trường.

B. Nhu cầu của những người tạo ra. 

C. Giá cả thị ngôi trường.

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

D. Nhu cầu của những người chi tiêu và sử dụng.