thế năng trọng trường của một vật có giá trị

Câu hỏi:

24/07/2022 10,413

D. hoàn toàn có thể dương, hoàn toàn có thể âm hoặc vày 0.

Bạn đang xem: thế năng trọng trường của một vật có giá trị

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

Thế năng trọng ngôi trường của một vật có mức giá trị hoàn toàn có thể dương, hoàn toàn có thể âm hoặc vày 0.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ năng của một vật được bảo toàn khi

A. vật Chịu đựng tính năng của những lực tuy nhiên ko cần là những lực thế.

B. vật chỉ Chịu đựng tính năng của lực thế.

C. vật Chịu đựng tính năng của từng lực bất kì.

D. vật chỉ Chịu đựng tính năng của một lực có một không hai.

Câu 2:

Ba ngược bóng y chang nhau được ném ở và một chừng cao kể từ đỉnh của tòa căn nhà như Hình 17.1. Quả bóng (1) được ném phương ngang, ngược bóng (2) được ném xiên lên bên trên, ngược bóng (3) được ném xiên xuống đưới. Các ngược bóng được ném với nằm trong vận tốc đầu. Bỏ qua quýt lực cản của bầu không khí. Sắp xếp vận tốc của những ngược bóng Lúc chạm khu đất theo dõi trật tự hạn chế dần dần.

Ba ngược bóng y chang nhau được ném ở và một chừng cao kể từ đỉnh của tòa căn nhà như Hình (ảnh 1)

A. 1, 2, 3.

Xem thêm: vùng nội thủy của biển nước ta

B. 2, 1, 3.

C. 3, 1, 2.

D. Ba ngược bóng chạm khu đất với nằm trong vận tốc.

Câu 3:

Cơ năng của một vật bằng

A. hiệu của động năng và thế năng của vật.

B. hiệu của thế năng và động năng của vật.

C. tổng động năng và thế năng của vật.

D. tích của động năng và thế năng của vật.

Câu 4:

Một cái xe hơi đang làm việc thì cần phanh cấp nhằm tụt giảm nhằm mục đích rời chạm va với cùng 1 chú chó băng ngang qua quýt lối. Trong quy trình hãm phanh, động năng của xe hơi thay cho thay đổi như vậy nào? Trong tình huống này, cơ năng của xe hơi với bảo toàn không? Tại sao?

Xem thêm: công thức tổng quát của anken là

Câu 5:

Tại sao vô môn nhảy cao, những vận khích lệ đều cần chạy đà trước lúc giậm nhảy?

Câu 6:

Một cái máy cất cánh chính thức tăng cường kể từ tình trạng nghỉ ngơi nhằm đạt được vận tốc đầy đủ rộng lớn mang lại máy cất cánh hoàn toàn có thể đựng cánh. Động năng máy cất cánh thay cho thay đổi ra sao vô quy trình này?