thao tác nào sau đây không phải là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi:

14/01/2022 65,697

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không phải là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

B. Thêm phiên bản ghi mới 

Đáp án chủ yếu xác

Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là bố trí, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất report.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

A. Là một đối tượng người tiêu dùng sở hữu kĩ năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ 

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có kĩ năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ 

D. Là đòi hỏi máy triển khai mệnh lệnh gì đó

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

B. Tạo links trong số những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một vài phiên bản ghi ko thoả mãn ĐK vô CSDL

B. Thiết lập quan hệ trong số những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê luyện con cái những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện 

Xem thêm: trong nnlt pascal cú pháp để mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp là

D. Định vị những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu khuôn (Form) là: 

A. Tạo report tổng hợp số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện tại những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang đến bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo ra lập CSDL mối quan hệ tao triển khai thứu tự quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu này tại đây sai? 

A. Không thể đưa đến chính sách coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng dụng cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một luyện con cái những phiên bản ghi hoặc một vài ngôi trường vô một bảng 

C. Các hệ cai quản trị CSDL mối quan hệ được chấp nhận đưa đến những biểu khuôn nhằm coi những phiên bản ghi 

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng