thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu

Câu hỏi: Thao tác này tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tài liệu ban đầu

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu

B. Sửa những tài liệu ko phù hợp

C. Thêm phiên bản ghi

D. Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự phòng

Đáp án đích thị D.

Thao tác này tại đây ko nên là thao tác update tài liệu là Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự trữ, vì chưng thao tác update tài liệu bao gồm những thao tác Nhập tài liệu ban sơ, Sửa những tài liệu ko tương thích, Thêm phiên bản ghi, Xóa phiên bản ghi.

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Tạo lập CSDL

– Tạo bảng: Cách trước tiên trong những công việc tạo ra lập một CSDL mối quan hệ là đưa đến một hoặc nhiều bảng. Để triển khai vấn đề đó, rất cần được khai báo cấu tạo bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

+ Chỉ lăm le loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ cao thấp của ngôi trường.

Ví dụ: Giao diện tạo ra bảng vô Access ​

Xem thêm: những biểu hiện nào sau đây cho thấy nước âu lạc có bước phát triển hơn so với nước văn lang

– Chọn khoá chủ yếu mang đến bảng bằng phương pháp nhằm hệ QTCSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tớ xác lập khoá phù hợp trong số khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng.

– Tạo link trong số những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường cộng đồng trong số bảng. Liên kết canh ty hệ QTCSDL biết liên kết những bảng ra làm sao nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Cập nhật dữ liệu

– Sau Lúc tạo ra cấu tạo tớ rất có thể nhập tài liệu mang đến bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được triển khai kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một trong những buộc ràng vẹn tuyền và được khai báo.

– Phần rộng lớn những hệ QTCSDL được cho phép đưa đến biểu khuôn nhập tài liệu (hình 2) nhằm việc nhập đơn giản rộng lớn, thời gian nhanh rộng lớn và giới hạn kỹ năng lầm lẫn.

– Dữ liệu nhập vô rất có thể được sửa đổi, tăng, xoá:

+ Thêm phiên bản ghi bằng phương pháp bổ sung cập nhật một hoặc một vài ba cỗ tài liệu vô bảng

+ Chỉnh sửa tài liệu là sự việc thay cho thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba nằm trong tínhcủa một cỗ.

+ Xoá phiên bản ghi là sự việc xoá một hoặc một trong những cỗ của bảng.

Như vậy Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự trữ ko nên là thao tác update tài liệu.

Xem thêm: real là kiểu dữ liệu gì