thao tác nào sau đây không là khai thác csdl quan hệ

Câu hỏi:

14/01/2022 65,719

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không là khai thác csdl quan hệ

B. Thêm phiên bản ghi mới 

Đáp án chủ yếu xác

Khai thác CSDL mối liên hệ hoàn toàn có thể là bố trí, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất report.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

A. Là một đối tượng người sử dụng đem năng lực tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ 

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có năng lực tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ 

D. Là đòi hỏi máy triển khai mệnh lệnh gì đó

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

B. Tạo link trong số những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một số trong những phiên bản ghi ko thoả mãn ĐK vô CSDL

B. Thiết lập quan hệ trong số những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê tập luyện con cái những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện 

Xem thêm: tỉnh có diện tích lớn nhất

D. Định vị những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu hình mẫu (Form) là: 

A. Tạo report tổng hợp số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện nay những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang lại bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo ra lập CSDL mối liên hệ tao triển khai theo thứ tự quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu nào là tại đây sai? 

A. Không thể đưa đến cơ chế coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể người sử dụng khí cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một tập luyện con cái những phiên bản ghi hoặc một số trong những ngôi trường vô một bảng 

C. Các hệ quản ngại trị CSDL mối liên hệ được chấp nhận đưa đến những biểu hình mẫu nhằm coi những phiên bản ghi 

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng