than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp

Câu hỏi:

17/04/2023 1,032

Bạn đang xem: than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp

C. năng lượng.

Đáp án chủ yếu xác

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí công nghiệp. 

Cách giải: 

Than đá là thành phầm của ngành công nghiệp tích điện. 

Chọn C. 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho thấy hồ nước này tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

A. Biển Lạc.    

B. Hồ Phú Ninh. 

C. Biển Hồ.  

D. Hồ Sông Hinh.

Câu 2:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám tổng hợp VN 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, đánh giá này tại đây đúng vào lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một vài vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

A. Việt Nam tăng lờ lững rộng lớn In-đô-nê-xi-a.       

B. In-đô-nê-xi-a tăng thời gian nhanh rộng lớn Lào.

C. Thái Lan tăng lờ lững rộng lớn Việt Nam

D. Lào tăng thời gian nhanh rộng lớn Thái Lan

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang Các ngành công nghiệp trọng tâm, cho thấy nhà  máy sức nóng năng lượng điện này đem hiệu suất lớn số 1 trong số xí nghiệp sau đây? 

Xem thêm: những biểu hiện nào sau đây cho thấy nước âu lạc có bước phát triển hơn so với nước văn lang

A. Ninh Bình.   

B. Na Dương.     

C. Uông Tắc.       

D. Phả Lại

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  vày sông Hồng, cho thấy vị trí này tại đây đem quặng đồng? 

A. Cẩm Phả.  

B. Sơn Động.  

C. Na Dương.      

D. Tốc Tát.

Câu 5:

Vùng nhiệt độ Nam Sở đem sức nóng phỏng tầm năm cao hơn nữa vùng nhiệt độ Đông Bắc Bộ  hầu hết do 

A. gió mùa Tây Nam tác động mạnh, đồng vày rộng lớn, đem những vùng trũng. 

B. bờ đại dương lâu năm, không ở gần chí tuyến, Chịu hiệu quả của Tín phong phân phối cầu Bắc. 

C. chịu hiệu quả của bão tây-nam, không tồn tại mùa ướp đông, vùng đại dương rộng lớn. 

D. địa hình thấp, ko Chịu hiệu quả của gió rét Đông Bắc, sát xích đạo. 

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang Vùng Đông Nam Sở, Vùng Đồng vày sông Cửu  Long, cho thấy tỉnh này tại đây đem cửa ngõ sông ụp đi ra biển? 

A. Đồng Tháp.

B. Trà Vinh.        

C. Hậu Giang.    

D. An Giang.

Câu 7:

Cho biểu đồ:

Theo biểu loại, đánh giá này tại đây trúng về thay cho thay đổi trị giá chỉ xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty năm 2020 so sánh Với năm  năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin?  (ảnh 1)

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2020

(Số liệu theo đòi Niên giám tổng hợp VN 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo biểu loại, đánh giá này tại đây trúng về thay cho thay đổi trị giá chỉ xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty năm 2020 so sánh Với năm  năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin? 

A. Phi-lip-pin tăng thấp hơn In-đô-nê-xi-a.  

B. In-đô-nê-xi-a tăng lờ lững rộng lớn Phi-lip-pin.

C. In-đô-nê-xi-a tăng bộp chộp nhị thứ tự Phi-lip-pin.

D. In-đô-nê-xi-a hạn chế và Phi-lip-pin tăng.