tạo bảng trong csdl quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

hint-header

Bạn đang xem: tạo bảng trong csdl quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

Cập nhật ngày: 24-10-2021


Chia sẻ bởi: Bùi duy liệu


Tạo bảng nhập CSDL mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu này bên dưới đây?

Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu

B

Tạo đi ra một mẫu hình nhằm trình diễn và in ấn và dán tài liệu.

C

Tạo đi ra hình mẫu thuận tiện nhằm nhập tài liệu.

D

Xác toan những đối tượng người dùng của tổ chức triển khai.

Chủ đề liên quan

Chọn câu vấn đáp đúng: Trong trong thời hạn mới gần đây, quy mô tài liệu thường

C

dùng nhiều nhập trong thời hạn 1950

Mô hình tài liệu là:

A

Mô hình toán học tập nhập bại liệt với khái niệm những đối tượng người dùng, Các phép tắc toán bên trên những đối tượng người dùng.

B

Mô hình về mối quan hệ những buộc ràng trong những dữ liệu

C

Tập những định nghĩa nhằm tế bào miêu tả cấu hình tài liệu, những thao tác tài liệu, những buộc ràng tài liệu của một CSDL.

D

Mô hình về cấu hình tài liệu.

Chọn câu vấn đáp chính nhất: Khi tàng trữ CSDL nhập quy mô tài liệu, khí giới này thông thường được lựa lựa chọn nhằm lưu trữ?

Thuật ngữ "bộ" người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một tính chất

Khẳng toan này là đúng vào khi nói đến khoá?

A

Khoá là hội tụ toàn bộ những tính chất một vừa hai phải đầy đủ nhằm phân biệt được những cá thể

B

Khoá nên là những ngôi trường STT

C

Khoá chỉ là 1 tính chất nhập bảng được lựa chọn thực hiện khoá

D

Khoá là hội tụ toàn bộ những tính chất nhập bảng nhằm phân biệt được những cá thể

Dữ liệu này tại đây KHÔNG là 1 CSDL của một đội nhóm chức?

Chọn câu vấn đáp SAI: Các bảng nhập quy mô tài liệu, Khi lựa lựa chọn vấn đề được tiến hành tao cần thiết quan tiền tâm:

A

Mối mối quan hệ trong những tính chất

B

Số tính chất cần thiết trả vào

C

Thuộc tính này mang ý nghĩa buộc ràng

D

Cho nhiều tính chất càng tốt

Chọn đáp án SAI: Khi dùng CSDL vận hành học viên bên trên PC năng lượng điện tử:

A

Có thể update thông thường xuyên vấn đề học tập sinh

B

Tìm dò xét những học viên theo dõi ý muốn

C

Phức tạp, ko tiện dụng

D

Xem thêm: tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta đã đem đến cho sản xuất nông nghiệp

Sắp xếp list học viên theo dõi một tiêu chuẩn này đó

Điều khiếu nại nhằm links trong những bảng?

A

giữa 2 bảng nên với ngôi trường chung

C

ít nhất một trong những 2 ngôi trường cộng đồng nên có một ngôi trường thực hiện khóa chính

D

tất cả những ĐK trên

Chọn câu vấn đáp chính nhất: Trong quy mô tài liệu mối quan hệ, Khi tàng trữ CSDL bên trên bộ nhớ lưu trữ ngoài thì tao cần thiết quan tiền tâm:

Cơ sở tài liệu (CSDL): Là hội tụ dữ liệu

A

có tương quan cùng nhau theo dõi một chủ thể này này được lưu bên trên PC năng lượng điện tử.

B

có tương quan cùng nhau theo dõi một chủ thể này này được lưu bên trên những khí giới ghi nhớ nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của rất nhiều người.

C

chứa đựng những loại dữ liệu: ký tự động, số, ngày/giờ, hình hình họa... của một cửa hàng này bại liệt.

D

có tương quan cùng nhau theo dõi một chủ thể này này được ghi lên giấy tờ.

Chọn câu vấn đáp chính nhất: Vai trò của CSDL nhập đời sống:

A

Giúp quả đât giải những Việc KHKT

B

Tự động chung quả đât tiến hành những trách nhiệm mang ý nghĩa hóa học nguy cấp hiểm

C

Lưu trữ, xử lí tài liệu tủ sách năng lượng điện tử

Xét về mặt mũi cấu hình, một cỗ những độ quý hiếm ứng với những cột được hiểu là:

Chọn câu vấn đáp chính nhất: Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs)

Khoá chủ yếu của bảng là:

B

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Cho bảng DIEM_THI bao gồm với những ngôi trường SBD, Toan, Van, Anh. Để tính tổng điểm của từng sỹ tử tao người sử dụng đối tượng người dùng này thuận tiện nhất?

Hoạt động này tại đây với dùng CSDL?

B

Quản lý học viên nhập căn nhà trường

Xét về mặt mũi vật lý cơ, những quy mô tài liệu được tàng trữ ở đâu?

C

Cả bộ nhớ lưu trữ nhập và bộ nhớ lưu trữ ngoài

D

Lưu trữ bên trên mạng internet

Khi kiến tạo những truy vấn nhập Access, nhằm bố trí những ngôi trường nhập hình mẫu căn vặn, tao nhập ĐK vào trong dòng này nhập lưới QBE?

Trong lưới QBE của hành lang cửa số hình mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria ý nghĩa gì?

A

Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành hình mẫu căn vặn

B

Xác toan những ngôi trường xuất hiện tại nhập hình mẫu hỏi

C

Xác toan những ngôi trường cần thiết bố trí

D

Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Xem thêm: Bạn đã biết giày Vans của nước nào hay chưa?