tại sao đồng bằng sông cửu long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Đồng vày sông Cửu Long sở hữu thế mạnh cách tân và phát triển nghề ngỗng nuôi trồng và đánh bắt cá thuỷ sản là do:

- Có vùng biển cả rộng lớn và rét mướt xung quanh năm.

- Vùng rừng ven bờ biển cung ứng mối cung cấp tôm giông bất ngờ và thực phẩm cho những vùng nuôi tôm bên trên những vùng khu đất ngập đậm.

- Lũ thường niên của sông Mê Công mang đến mối cung cấp thuỷ sản, lượng phù tụt xuống rộng lớn.

- Sản phẩm trồng trọt, đa số là trồng lúa, cùng theo với mối cung cấp cá, tôm đa dạng và phong phú đó là mối cung cấp thực phẩm đế nuôi tôm, cá đa số ở những địa hạt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải nước ta hiện nay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồng vày sông Cửu Long sở hữu những ĐK tiện nghi gì nhằm trở nên vùng phát triển thực phẩm lớn số 1 của tất cả nước?

Câu 2:

Phát triển mạnh công nghiệp chế thay đổi thực phẩm đồ ăn ý nghĩa như thê nào là so với phát triển nông nghiệp ở Đồng vày sông Cửu Long?

Câu 3:

Căn cứ vô bảng 36.1 (SGK trang 129), hãy tính tỉ lệ thành phần (%) diện tích S và sản lượng lúa của Đồng hằng sông Cửu Long đối với toàn quốc. Nêu chân thành và ý nghĩa của việc phát triển thực phẩm ở đồng hằng này

Câu 4:

Dựa vô bảng 36.2 (SGK trang 131) và kỹ năng tiếp tục học tập, cho biết thêm vì thế sao ngành chế thay đổi thực phẩm, đồ ăn cướp tỉ trọng cao hơn nữa cả?

Câu 5:

Dựa vô bảng số liệu 36.3 (trang 133 SGK, vẽ biểu loại cột thể hiện tại sản lượng thuỷ sản ở Đồng vày sông Cửu Long và toàn quốc. Nêu đánh giá.

Câu 6:

Nêu chân thành và ý nghĩa của vận tải đường bộ thuỷ vô phát triển và cuộc sống dân chúng vô vùng.