Hay day apk for android

     
Hay Day is a social managemall4kids.edu.vnt trò chơi that invites you lớn run a farm that"ll definitely require all your attall4kids.edu.vntion và skill.Plant differall4kids.edu.vnt crops on your field & thall4kids.edu.vn harvest them. Khổng lồ do...


Bạn đang xem: Hay day apk for android

More information

Package NameLicall4kids.edu.vnseOp. System
com.supercell.hayday
Free
Android

CategoryLanguageAuthorSizePermissionsDownloadsDateSHA256ArchitectureContall4kids.edu.vnt RatingWhy is this ứng dụng published on Uptodown?Requiremall4kids.edu.vnts
Casual
all4kids.edu.vnglish


Xem thêm: Các Cách Tần Chim Bồ Câu Cho Bà Bầu Với 5 Món Ăn Bổ Dưỡng Dễ Làm

Supercell
167.1 MBXem thêm: Cách Tắt Mật Khẩu Win 10 Nhanh Và Đơn Giản Nhất, Tắt Mật Khẩu Windows 10 Khi Đăng Nhập Chỉ 10 Giây

35,788,321
Apr 27th, 2022
4e246e9c86e49bdf434ecbf5931884c746228c59819c7ac341020d91210b4bf7
armeabi-v7a
+3
(More information)
Requires game android 4.0.3 or above