tác dụng của kính cận là để

Câu hỏi:

11/06/2020 4,485

Bạn đang xem: tác dụng của kính cận là để

A. tạo nên hình ảnh ảo ở ngoài khoảng chừng cực kỳ viễn của đôi mắt.

B. tạo nên hình ảnh ảo ở trong tầm cực kỳ viễn của mắt

Đáp án chủ yếu xác

C. tạo nên hình ảnh thiệt ở ngoài khoảng chừng cực kỳ viễn của đôi mắt.

D. tạo nên hình ảnh thiệt ở trong tầm cực kỳ viễn của đôi mắt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Tác dụng của kính cận là muốn tạo hình ảnh ảo ở trong tầm cực kỳ viễn của đôi mắt.

→ Đáp án B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người cận nên treo kính với tiêu xài cự 25cm. Hỏi lúc không treo kính thì người cơ nhìn thấy được vật xa cách đôi mắt nhất là bao nhiêu?

A. 25cm

B. 15cm

C. 75cm

D. 50cm

Câu 2:

Kính cận tương thích là kính phân kì với tiêu xài điểm F

A. trùng với điểm cực kỳ cận của đôi mắt.

B. trùng với điểm cực kỳ viễn của đôi mắt.

C. nằm trong lòng điểm cực kỳ cận và điểm cực kỳ viễn của đôi mắt.

D. nằm trong lòng điểm cực kỳ cận và thể thủy tinh nghịch của đôi mắt.

Câu 3:

Mắt cận với điểm cực kỳ viễn.

A. ở xa xăm đôi mắt.

B. xa cách đôi mắt rộng lớn điểm cực kỳ viễn của đôi mắt thông thường.

C. ngay sát đôi mắt rộng lớn điểm cực kỳ viễn của đôi mắt thông thường.

Xem thêm: các câu ca dao tục ngữ việt nam

D. xa cách đôi mắt rộng lớn điểm cực kỳ viễn của đôi mắt lão.

Câu 4:

Chọn câu vấn đáp sai:  Một người cận thị với điểm cực kỳ cận cơ hội đôi mắt 15 centimet và nên treo kính với tiêu xài cự 50 centimet. Khi ko treo kính, người cơ rất rõ nét vật:

A. sớm nhất cơ hội đôi mắt 15 centimet.

B. xa cách nhất cơ hội đôi mắt 50 centimet.

C. cơ hội đôi mắt trong tầm kể từ 15 cho tới 50 centimet.

D. sớm nhất cơ hội đôi mắt 50 centimet.

Câu 5:

Điểm cực kỳ viễn của đôi mắt lão thì 

A. Gần rộng lớn điểm cực kỳ viễn của đôi mắt thông thường.

B. phẳng điểm cực kỳ viễn của đôi mắt cận.

C. Xa rộng lớn điểm cực kỳ viễn của đôi mắt thông thường.

D. phẳng điểm cực kỳ viễn của đôi mắt thông thường.

Câu 6:

Biết tiêu xài cự của kính cận tự khoảng cách kể từ đôi mắt tới điểm cực kỳ viễn của đôi mắt 40cm. Thấu kính này nhập số tứ thấu kính sau đây rất có thể thực hiện kính cận?

A. Thấu kính quy tụ với tiêu xài cự 5cm

B. Thấu kính phân kì với tiêu xài cự 5cm

C. Thấu kính quy tụ với tiêu xài cự 40cm

D. Thấu kính phân kì với tiêu xài cự 40cm

Câu 7:

Khi ko điều tiết, tiêu xài điểm mắt lão nằm ở

A. trước màng lưới

B. bên trên màng lưới

C. sau màng lưới

Xem thêm: 4 giờ bằng bao nhiêu phút

D. bên trên thể thủy tinh