sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước đông nam á đã khẳng định điều gì

Bạn đang xem: sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước đông nam á đã khẳng định điều gì

Sự Ra đời của Đảng Cộng sản ở những nước Khu vực Đông Nam Á vẫn xác minh điều gì?

A. Cách mạng ở Khu vực Đông Nam Á xong xuôi thời gian rủi ro về chỉ dẫn.

B. Giai cung cấp người công nhân phát triển thành lực lượng chủ yếu trị cần thiết.

C. Hình trở nên cao trào cách mệnh.

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin sở hữu ĐK tác động.

Đáp án B

Đảng Cộng sản là đại biểu mang lại giai cung cấp người công nhân nên những lúc Đảng Ra đời tiếp tục đã cho chúng ta thấy giai cung cấp người công nhân phát triển thành lực lượng chủ yếu trị cần thiết.

Còn nhiều nước ko lựa chọn tuyến phố và cách mệnh vô sản nên ko thể thưa là cách mệnh ở Khu vực Đông Nam Á xong xuôi thời gian rủi ro về chỉ dẫn.

Đáp án C, D thì sai hẳng rồi.

Nguyễn Thị Huyền Anh Cô vấn đáp không còn ở câu nói. giải rồi nhé!

Xem thêm: khi muốn thiết lập quan hệ giữa hai bảng thì mỗi bảng phải

. 29/02/2020

Nguyễn Viết Phúc Thẩm S lại là B?????

. 06/12/2019

Bùi Hoàng Hiệp A chứ>

. 22/09/2019

lê minh toàn ?????

. 17/09/2019

Lữ thị huyền em ko làm rõ câu này

. 11/09/2019

Đỗ ĐẠI HỌC em thiếu hiểu biết nhiều ạ

. 06/09/2019