sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

hint-header

Cập nhật ngày: 10-08-2022

Bạn đang xem: sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng


Chia sẻ bởi: VŨ THÀNH ĐẠT


Sự dựa vào của tách suất nhập bước sóng

xảy đi ra với từng hóa học rắn, lỏng, hoặc khí.

B

chỉ xẩy ra với hóa học rắn, và hóa học lỏng

C

chỉ xẩy ra với hóa học rắn.

D

là hiện tượng lạ đặc thù của thuỷ tinh nghịch.

Chủ đề liên quan

Chiết suất của một môi trường thiên nhiên nhập suôt chắc chắn thường thì (như thủy tinh nghịch, không gian..) so với những độ sáng đơn sắc không giống nhau thì

A

phụ nằm trong nhập bước sóng của độ sáng cơ.

B

phụ nằm trong nhập độ mạnh của độ sáng cơ.

C

phụ nằm trong nhập phương truyền của độ sáng cơ.

D

phụ nằm trong nhập năng suất của chùm sáng sủa.

Chiết suất của một môi trường thiên nhiên nhập trong cả chắc chắn so với độ sáng

A

bước sóng lâu năm thì sẽ càng nhỏ.

B

bước sóng lâu năm thì sẽ càng rộng lớn.

C

tím nhỏ rộng lớn so với độ sáng lục.

D

lục nhỏ rộng lớn so với độ sáng vàng.

Một lăng kính với góc tách quang đãng A = 6° (coi là góc nhỏ) được bịa nhập không gian. Chiếu một chùm độ sáng White tuy nhiên tuy nhiên, hẹp nhập mặt mũi mặt của lăng kính theo gót phương vuông góc với mặt mũi phẳng lì phân giác của góc tách quang đãng, cực kỳ ngay gần cạnh của lăng kính. Đặt một mùng E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia cho tới và cơ hội mặt mũi phẳng lì phân giác của góc tách quang đãng 0,6 m. Chiết suất của lăng kính so với độ sáng đỏ rực là nđ=1,642 và so với độ sáng tím là nt=1,685. Độ rộng lớn kể từ red color cho tới color tím của quang đãng phổ liên tiếp để ý được bên trên mùng là

Một lăng kính với góc tách quang đãng A = 6° (coi là góc nhỏ) được bịa nhập không gian. Chiếu một chùm độ sáng White tuy nhiên tuy nhiên, hẹp nhập mặt mũi mặt của lăng kính theo gót phương vuông góc với mặt mũi phẳng lì phân giác của góc tách quang đãng, cực kỳ ngay gần cạnh của lăng kính. Đặt một mùng E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia cho tới và cơ hội mặt mũi phẳng lì phân giác của góc tách quang đãng 0,6 m. Chiết suất của lăng kính so với độ sáng đỏ rực là nđ=1,642 và so với độ sáng tím là nt = 1,685. Góc chếch của tia đỏ rực và tia tím sau khoản thời gian ló thoát khỏi lăng kính là:

Trong một thực nghiệm người tớ chiếu một chùm độ sáng đơn sắc tuy nhiên song hẹp nhập cạnh của một lăng kính với góc tách quang đãng A=80 theo gót phương vuông góc với mặt mũi phẳng lì phân giác của góc tách quang đãng. Đặt một mùng hình ảnh E tuy nhiên song và cơ hội mặt mũi phẳng lì phân giác của góc tách quang đãng 1m. Trên mùng E tớ chiếm được nhì vết sáng sủa. Sử dụng độ sáng vàng, tách suất của lăng kính là một,65 thì khoảng cách thân mật 2 vết sáng sủa bên trên mùng là:

Một lăng kính với góc tách quang đãng A=80 được xem như là nhỏ, với tách suất so với độ sáng đỏ rực là một,53 và so với độ sáng tím là một,58. Một chùm sáng sủa White hẹp chiếu cho tới mặt mũi mặt của lăng kính bên dưới góc cho tới bé bỏng. Sau Khi ló đi ra ở mặt mũi mặt cơ của lăng kính, tia đỏ rực và tia tím phù hợp với nhau góc:

A

B

C

D

Ánh sáng sủa đơn sắc với tần số 4.1014 Hz truyền nhập chân ko với bước sóng 750 nm. Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên nhập trong cả ứng với độ sáng này là một,55. Tần số của độ sáng bên trên Khi truyền nhập môi trường thiên nhiên nhập trong cả này

A

lớn rộng lớn 4.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 750 nm.

B

Xem thêm: văn tả cây bàng lớp 4 ngắn gọn

vẫn vị 4.1014 Hz còn bước sóng to hơn 750 nm.

C

vẫn vị 4.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 750 nm.

D

nhỏ rộng lớn 4.1014 Hz còn bước sóng vị 750nm.

Chiếu một tia độ sáng White hẹp chuồn kể từ không gian vào một trong những bể nước rộng lớn bên dưới góc cho tới 60°. Chiều sâu sắc nước nhập bể 1 (m). lõi tách suất của nước so với tia đỏ rực và tia tím theo thứ tự là một,33 và 1,34. Tìm phạm vi của chùm sắc tố chiếu lên lòng bể.

Một thấu kính thủy tinh nghịch nhì mặt mũi lồi như thể nhau, nửa đường kính R = 54 centimet. Chiết suất của thấu kính so với độ sáng đỏ rực là nđ = 1,5 và so với độ sáng tím là nt = 1,54. Khoảng cơ hội thân mật nhì chi tiêu điểm của thấu kính so với độ sáng đỏ rực và so với độ sáng tím là

Một chùm độ sáng White tuy nhiên song được chiếu cho tới một thấu kính mỏng dính. Chùm tia ló red color quy tụ bên trên một điểm bên trên trục chủ yếu cơ hội thấu kính trăng tròn centimet. lõi tách suất của thấu kính so với tia sáng sủa color tím và red color theo thứ tự là một,685 và 1,643. Độ tụ của thấu kính so với tia sáng sủa color tím bằng

Một độ sáng đơn sắc với bước sóng của chính nó nhập không gian là 0,7μm và nhập hóa học lỏng nhập trong cả là 0,56μm. Chiết suất của hóa học lỏng so với độ sáng cơ là:

Bước sóng của độ sáng red color nhập không gian là 0,75 μm. lõi tách suất của nước so với độ sáng đỏ rực là 4/3. Cách sóng của chính nó nội địa là

Bước sóng độ sáng vàng nhập chân ko là 6000 (A°). lõi tách suất của thuỷ tinh nghịch so với độ sáng vàng là một,59. Cách sóng của độ sáng ấy nhập thủy tinh nghịch là

Chiết suất của một môi trường thiên nhiên nhập trong cả dựa vào bước sóng độ sáng nhập chân không áp theo công thức: n = 1,1 + 1052, nhập cơ λ tính vị nm. Chiết suất của tia tím ứng với λ = 400 nm là

Chiết suất của một môi trường thiên nhiên nhập trong cả dựa vào bước sóng độ sáng nhập chân không áp theo công thức: n = 1,3 + 5.104/ λ2, nhập cơ λ tính vị nm. Chiết suất của tia tím ứng với λ = 400 nm là

Chiết suất của một môi trường thiên nhiên nhập trong cả dựa vào bước sóng độ sáng nhập chân không áp theo công thức: n = 1,3 + 5.1042, nhập cơ λ tính vị nm. Nếu tách suất của tia đỏ rực là một,422 bước sóng của tia này là

Một chùm tia sáng sủa hẹp tuy nhiên song bao gồm nhì đcm sắc gold color và color lục truyền kể từ không gian nhập nước bên dưới góc cho tới i (0 < i < 90°). Chùm tia khúc xạ:

A

Gồm nhì đơn sắc gold color và color lục nhập cơ chùm tia color lục chếch không nhiều hơn

B

Gồm nhì đơn sắc gold color và color lục nhập cơ chùm tia gold color chếch thấp hơn

C

vẫn là 1 chùm tia sáng sủa hẹp tuy nhiên song và góc khúc xạ to hơn góc tới

D

vẫn là 1 chùm tia sáng sủa hẹp tuy nhiên song và góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Khi chiếu độ sáng đơn sắc gold color nhập nước nhập trong cả, độ sáng nom kể từ bên dưới mặt mũi nước:

B

bị giã sắc trở nên những gold color, lục.

Chiếu chùm sáng sủa hẹp bao gồm nhì sự phản xạ vàng và lam kể từ nội địa đi ra ko Khi sao cho tới không tồn tại hiện tượng lạ phán xạ toàn phần. Nhận lăm le nào là sau đấy là đúng

A

Không xác lập được sự không giống nhau của những góc khúc xạ.

B

Tia vàng ra đi xa thẳm pháp tuyến rộng lớn.

C

Tia lam ra đi xa thẳm pháp tuyến rộng lớn.

D

Cả nhì tia cùng theo với góc khúc xạ như nhau.

Phát biểu nào là sau đấy là sai Khi nói tới hiện tượng lạ giã sắc ánh sáng?

A

Quang phổ của độ sáng White với bảy color cơ bản: đỏ rực, domain authority cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

B

Chùm độ sáng White không trở nên giã sắc Khi trải qua lăng kính

C

Xem thêm: cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Ánh sáng sủa đơn sắc không trở nên giã sắc Khi trải qua lăng kính. 

D

Các tia sáng sủa tuy nhiên song bao gồm những color đơn sắc không giống nhau phản vào mặt mũi mặt cita một lăng kính thì những tia ló đi ra ở mặt mũi mặt cơ với góc chếch không giống nhau đối với phương lúc đầu.