sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

Câu hỏi:

03/08/2019 40,246

A. Sinh trưởng và đột biến sắc thái những cơ sở và cơ thể

Bạn đang xem: sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

B. Sinh trưởng và phân hóa tế bào

C. Sinh trưởng,  phân hóa tế bào và đột biến sắc thái những cơ sở và cơ thể

Đáp án chủ yếu xác

D. Phân hóa tế bào và đột biến sắc thái những cơ sở và cơ thể

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình cách tân và phát triển của động vật hoang dã đẻ trứng bao gồm giai đoạn?

A. Phôi       

B. Phôi và hậu phôi

C. Hậu phôi       

D. Phôi bầu và sau thời điểm  sinh

Câu 2:

Ở động vật hoang dã đẻ trứng,  sự phát triển và cách tân và phát triển của quy trình tiến độ phôi theo đuổi trật tự?

A. Hợp tử → tế bào và những cơ sở → phôi

B. Phôi → thích hợp tử → tế bào và những cơ quan

C. Phôi → tế bào và những cơ sở → thích hợp tử

D. Hợp tử → phôi → tế bào và những cơ quan

Câu 3:

Quá trình cách tân và phát triển của động vật hoang dã đẻ con cái bao gồm giai đoạn?

A. Phôi       

B. Phôi và hậu phôi

C. Hậu phôi       

Xem thêm: nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

D. Phôi bầu và sau thời điểm sinh

Câu 4:

Cho những vấn đề sau:

(1) những tế bào của phôi phân hóa tạo ra trở thành những cơ sở của thâm thúy bướm

(2) hợp tự động phân loại rất nhiều lần sẽ tạo phôi

(3) ấu trùng trải trải qua không ít phen lột xác trở nên con cái trưởng thành

(4) ấu trùng với sắc thái,  cấu tạo ra và tâm sinh lý cực kỳ không giống với con cái trưởng thành

(5) sự khác lạ về sắc thái và kết cấu của con nhộng trong số những phen lột xác là cực kỳ nhỏ

(6) các tế bào của phôi phân hóa tạo ra trở thành những cơ sở của ấu trùng

Thông tin yêu chính về phát triển thành thái trọn vẹn và phát triển thành thái ko trọn vẹn là

A. Biến thái trả toàn: (1), (3), (4) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (2), (5), (6)

B. Biến thái trả toàn: (1), (2), (4) ; Biến thái ko trả toàn: (2), (3), (5), (6)

C. Biến thái trả toàn: (1), (5), (6) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (2), (3), (5)

D. Biến thái trả toàn: (2), (4), (5) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (3), (4), (6)

Câu 5:

Quan sát hình sau đây và cho thấy với từng nào đánh giá và nhận định đúng?

      

(1) ở hình 1,  ấu trùng trải trải qua không ít phen lột xác và qua loa quy trình tiến độ trung lừa lọc biến hóa trở thành con cái cứng cáp ; Tại hình 2,  ấu trùng trải trải qua không ít phen lột xác biến hóa trở thành con cái trưởng thành

(2) ở hình 1,  ấu trùng trải trải qua không ít phen Lột Xác biến hóa trở thành con cái cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng trải trải qua không ít phen lột xác và qua loa quy trình tiến độ trung lừa lọc biến hóa trở thành con cái trưởng thành

(3) Tại hình 1,  ấu trùng với hình dạng và kết cấu cực kỳ không giống với con cái cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng với hình dạng và kết cấu tương tự với con cái trưởng thành

(4) ở hình 1,  ấu trùng với hình dạng và kết cấu tương tự với con cái cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng với hình dạng và kết cấu cực kỳ không giống với con cái trưởng thành

(5) hình một là phát triển thành thái trọn vẹn,  hình Hoặc là phát triển thành thái ko trả toàn

(6) hình một là phát triển thành thái ko trọn vẹn,  hình Hoặc là phát triển thành thái trả toàn

(7) loại loài muỗi với loại phát triển thành thái như hình 1

(8) con ruồi ngôi nhà với loại phát triển thành thái như hình 2

Phương án vấn đáp chính là:

A. 3       

B. 4       

C. 6       

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 unit 10

D. 5