soạn tập đọc lớp 5

VnDoc.com Học tập luyện Lớp 5

Chuyên mục Tập hiểu lớp 5 bám theo sát những bài học kinh nghiệm nhập công tác học tập, chung những em ôn tập luyện, nắm rõ kỹ năng cơ phiên bản của công tác Tiếng Việt lớp 5 với thật nhiều bài bác tập luyện và đề ganh đua vừa đủ đáp án nhằm những em tự động học tập chất lượng tốt Tiếng Việt 5, biên soạn bài bác 5 ở kề bên Toán 5 và Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: soạn tập đọc lớp 5

 • Tập hiểu lớp 5 học tập kì 1
  • Tuần 2: nước ta - Tổ Quốc em
  • Tuần 3: nước ta - Tổ Quốc em
  • Tuần 4: nước ta - Tổ Quốc em
  • Tuần 5: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 6: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 7: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 8: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 9: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 10: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 11: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 12: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 13: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 14: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 15: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 16: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 17: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 18: Ôn tập luyện cuối học tập kì 1
 • Tập hiểu lớp 5 tập luyện 2
  • Tuần 19: Người công dân
  • Tuần 20: Người công dân
  • Tuần 21: Người công dân
  • Tuần 22: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 23: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 24: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 25: Nhớ nguồn
  • Tuần 26: Nhớ nguồn
  • Tuần 27: Nhớ nguồn
  • Tuần 28: Ôn tập luyện thân mật học tập kì 2
  • Tuần 29: Nam và nữ
  • Tuần 30: Nam và nữ
  • Tuần 31: Nam và nữ
  • Tuần 32: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 33: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 34: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 35: Ôn tập luyện học tập kì 2

Tập hiểu lớp 5 học tập kì 1

Tuần 2: nước ta - Tổ Quốc em

 • Tập hiểu lớp 5: Nghìn năm văn hiến
 • Tập hiểu lớp 5: Sắc color em yêu

Tuần 3: nước ta - Tổ Quốc em

 • Tập hiểu lớp 5: Lòng dân
 • Tập hiểu lớp 5: Lòng dân (tiếp theo)

Tuần 4: nước ta - Tổ Quốc em

 • Tập hiểu lớp 5: Những con cái sếu vì chưng giấy
 • Tập hiểu lớp 5: Bài ca về Trái đất

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

 • Tập hiểu lớp 5: Một Chuyên Viên máy xúc
 • Tập hiểu lớp 5: Ê-mi-li, con

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

 • Tập hiểu lớp 5: Sự sụp sụp đổ của chính sách A-pác-thai
 • Tập hiểu lớp 5: Tác phẩm của Si-le và thương hiệu trị xít

Tuần 7: Cánh chim hòa bình

 • Tập hiểu lớp 5: Những người các bạn tốt
 • Tập hiểu lớp 5: Tiếng đàn ba-la-lai-ca bên trên sông Đà

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

 • Tập hiểu lớp 5: Kì diệu rừng xanh
 • Tập hiểu lớp 5: Trước cổng trời

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

 • Tập hiểu lớp 5: Cái gì quý nhất?
 • Tập hiểu lớp 5: Đất Cà Mau

Tuần 10: Con người với thiên nhiên

 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 11: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Chuyện một quần thể vườn nhỏ
 • Tập hiểu lớp 5: Tiếng vọng

Tuần 12: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Mùa thảo quả
 • Tập hiểu lớp 5: Hành trình của bọn ong

Tuần 13: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Người gác rừng tí hon
 • Tập hiểu lớp 5: Trồng rừng ngập mặn

Tuần 14: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Tập hiểu lớp 5: Hạt gạo buôn bản ta

Tuần 15: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Tập hiểu lớp 5: Về mái ấm đang được xây

Tuần 16: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Tập hiểu lớp 5: Thầy cúng chuồn viện

Tuần 17: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Tập hiểu lớp 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Tuần 18: Ôn tập luyện cuối học tập kì 1

 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 7
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 8

Tuần 19: Người công dân

 • Tập hiểu lớp 5: Người công dân sinh Một
 • Tập hiểu lớp 5: Người công dân sinh Một (tiếp theo)

Tuần 20: Người công dân

 • Tập hiểu lớp 5: Thái sư Trần Thủ Độ
 • Tập hiểu lớp 5: Người tài trợ quan trọng của Cách mạng

Tuần 21: Người công dân

 • Tập hiểu lớp 5: Trí dũng tuy nhiên toàn
 • Tập hiểu lớp 5: Tiếng rao đêm

Tuần 22: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập hiểu lớp 5: Lập buôn bản lưu giữ biển
 • Tập hiểu lớp 5: Cao Bằng

Tuần 23: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập hiểu lớp 5: Phân xử tài tình
 • Tập hiểu lớp 5: Chú chuồn tuần

Tuần 24: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập hiểu lớp 5: Luật tục xưa của những người Ê-đê
 • Tập hiểu lớp 5: Hộp thư mật

Tuần 25: Nhớ nguồn

 • Tập hiểu lớp 5: Phong cảnh đền rồng Hùng
 • Tập hiểu lớp 5: Cửa sông

Tuần 26: Nhớ nguồn

 • Tập hiểu lớp 5: Nghĩa thầy trò
 • Tập hiểu lớp 5: Hội thổi cơm trắng ganh đua ở Đồng Vân

Tuần 27: Nhớ nguồn

 • Tập hiểu lớp 5: Tranh buôn bản Hồ
 • Tập hiểu lớp 5: Đất nước

Tuần 28: Ôn tập luyện thân mật học tập kì 2

 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 4
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn tập luyện thân mật học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 29: Nam và nữ

 • Tập hiểu lớp 5: Một vụ đắm tàu
 • Tập hiểu lớp 5: Con gái

Tuần 30: Nam và nữ

 • Tập hiểu lớp 5: Thuần phục sư tử
 • Tập hiểu lớp 5: Tà áo nhiều năm Việt Nam

Tuần 31: Nam và nữ

 • Tập hiểu lớp 5: Công việc đầu tiên
 • Tập hiểu lớp 5: Bầm ơi

Tuần 32: Những người sở hữu tương lai

 • Tập hiểu lớp 5: Út Vịnh
 • Tập hiểu lớp 5: Những cánh buồm

Tuần 33: Những người sở hữu tương lai

 • Tập hiểu lớp 5: Luật Báo vệ, bảo vệ và dạy dỗ trẻ em em
 • Tập hiểu lớp 5: Sang năm con cái lên bảy

Tuần 34: Những người sở hữu tương lai

 • Tập hiểu lớp 5: Lớp học tập bên trên đường
 • Tập hiểu lớp 5: Nếu ngược khu đất thiếu hụt trẻ em con

Tuần 35: Ôn tập luyện học tập kì 2

 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5

Chủ điểm 1: nước ta - Tổ Quốc em

Chủ điểm 2: Cánh chim hòa bình

Chủ điểm 3: Con người với thiên nhiên

Xem thêm: đề tham khảo toán 2023

Chủ điểm 4: Ôn tập luyện thân mật học tập kì 1

Chủ điểm 5: Giữ lấy color xanh

Xem thêm: chiến lược chiến tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào

 • Tập đọc: Chuyện một quần thể vườn nhỏ
 • Tập đọc: Tiếng vọng
 • Tập đọc: Mùa thảo quả
 • Tập đọc: Hành trình của bọn ong
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Người gác rừng tí hon
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Trồng rừng ngập mặn

Chủ điểm 6: Vì niềm hạnh phúc của con cái người

 • Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Hạt gạo buôn bản ta
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Về mái ấm đang được xây
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy cúng chuồn bệnh dịch viện
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Chủ điểm 7: Ôn tập luyện cuối học tập kì 1

Chủ điểm 8: Người công dân

 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Người công dân sinh Một
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Người công dân sinh Một (tiếp theo)
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Thái sư Trần Thủ Độ
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Nhà tài trợ quan trọng của Cách mạng
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Trí dũng tuy nhiên toàn
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Tiếng rao đêm