Soạn Tiếng Anh Unit 1 Lớp 9: Getting Started

     

Dưới đây là phần khởi rượu cồn của Unit 1, nhằm ra mắt về chủ đề xuyên suốt cũng giống như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan tiền về công ty đề. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập cùng phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp chúng ta hiểu với làm bài xích tập giỏi hơn,


*

1. Listen & read:

Nick: There are so many pieces of pottery here, Phong. Bởi vì your grandparents make all of them?Phong: They can"t because we have lots of products. They make some & other people make the rest.Nick: As far as I know, BatTrang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?Phong: Right. My grandmother says it"s about 700 years old.Mi: Wow! When did your grandparents set up this workshop?Phong: My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, and cousins.Mi: I see. Your village is also a place of interest of Ha Noi, isn"t it?Phong: Yes. People come here to lớn buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops.Nick: That must be a memorable experience.Phong: In Viet nam there are lots of craft villages like Bat Trang. Have you ever been to lớn any others?Mi: I"ve been to lớn a conical hat making village in Hue!Nick: Cool! This is my first one. Vày you think that the various crafts remind people of a specific region?Mi: Sure. It"s the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs.Phong: Let"s go outside và look round the village.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh unit 1 lớp 9: getting started

Dịch:

Nick: Có rất nhiều gốm ở đây Phòng à. Có phải các cụ cậu tạo nên sự tất cả bọn chúng không ?Phong: chẳng đâu vào đâu vì có rất nhiều . Chúng ta chỉ làm cho một ít và những người khác có tác dụng phần còn lạiNick: Theo mĩnh theo thông tin được biết thì chén bát Tràng là 1 trong số những làng nghề nổi tiếng nhất sinh sống Hà Nội. Đúng chứ?Phong: Đúng rồi. Ông bản thân nói nó được 700 năm rồi.Mi: Wow. Ông cậu mở xưởng từ khi nào?Phong: thế tớ mở chứ chưa phải ông đâu. Sau đó ông tớ kế nhiệm lại. Toàn bộ thợ ở chỗ này đầu là cô, chú và cả nhà em bọn họ của tớ.Mi: À tớ hiểu rồi. Làng mạc cậu cũng chính là 1 vị trí thú vị ở hà thành phải khôngPhong: ĐÚng. Phần lớn người sắp tới đây mua đồ. điều hấp dần nữa là họ có thể tự có tác dụng gốm sinh sống xưởng.Nick: Hẳn sẽ là một trải nghiệm xứng đáng nhớ.Phong: Ở vn cũng có khá nhiều những làng mạc nghề như này. Những cậu đang đi vào đó lúc nào chưa?Mi: bản thân từng mang lại làng nghề làm cho nón lá sinh sống Huế.Nick: Tuyệt. Đây là lần thứ nhất của mình. Những cậu có nghĩ mỗi nghề gợi người ta nghĩ mang lại 1 vùng miền đặc trưng không?Mi: chắc chắn rằng rồi. Đó là lí do người ta lựa chọn đồ thủ công làm quà lưu niệmPhong: Hãy ra phía bên ngoài và thăm thú ngôi xóm nào.

a. Can you find a word/phrase that means:

Tìm từ bỏ hoặc cụm từ có nghĩa sau:

1. A thing which is skillfully made with your hands: crarf2. Start something (a business, an organisation, etc.): mix up3. Take control of something (a business, an organisation, etc.): take over4. People who bởi skilled work, making things with their hands: artisans5. An interesting or enjoyable place lớn go or thing to lớn do: attraction6. A particular place: specific region7. Make someone remember or think about something: remind8. Walk around a place khổng lồ see what is there: look around

b Answer the following questions.

1. Where are Nick, Mi, và Phong? ( Nick , Mi với Phong đã ở đâu?)

They are at Phong"s grandparents"workshop in Bat Trang.

2. How old is the village? ( Ngôi làng từng nào tuổi?)

It is about 700 years old.

3. Who started Phong"s family workshop? (Ai là bạn mở xưởng nghề bên Phong?)

His great-grandparents did.

4. Why is the village a place of interest in Ha Noi? (tại sao ngôi làng là vị trí tham quan ngơi nghỉ Hà Nội?)

Because people can buy things for their house & make pottery themselves there.

5. Where is the craft village that mày visited? (Mi sẽ thăm buôn bản nghề nào ?)

It"s in Hue.

6. Why bởi vì tourists like to buy handicrafts as souvenirs? ( vì sao khách phượt muốn mua đồ thủ công bằng tay làm kim cương lưu niệm? ).

Xem thêm: Ý Nghĩa Thông Số Lốp Xe Máy, Ký Hiệu Trên Lốp Xe Máy Nói Lên Điều Gì

Because the handicrafts remind them of a specific region.

2.Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture.

*

*

A: craft B: drums C: marble sculptures D: pottery

E: silk F: lacquerware G: conical hats H: lanterns

3. Complete the sentences with the words/ phrases from2to show where in Viet Namthe handicrafts are made. You vị not have to lớn use them all.

Hoàn thành đều câu sau bằng các từ hoặc cụm từ ở bài 2 nhằm xem các đồ bằng tay thủ công được có tác dụng ở ở đâu của Việt Nam. Các bạn không phải dùng tất cả các từ.

1. The birthplace of the famous bai tho_ conical hat __ is Tay Ho village in Hue.2. If you go to Hoi An on the 15thof each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful___ lanterns ____.3. Van Phuc village in Ha Noi produces different types of___ silk ____ products such as cloth, scarves, ties, & dresses.4. On the Tet holiday, many Hanoians go to Dong Ho village lớn buy folk ___ paintings ___5. ___ Pottery ___ products of Bau True, such as pots and vases, have the natural colours typical of Champa culture in NinhThuan.6. Going to Non Nuoc marble village in da Nang, we"re impressed by a wide variety of from ___marble spulptures ___ Buddha statues lớn bracelets.

4. QUIZ: WHAT IS THE PLACE OF INTEREST?

a. Work in pairs to bởi the quiz.

Làm câu hỏi theo team giải câu đố sau

1. People go khổng lồ this area to lớn walk, play, & relax ( Mọi người đến trên đây để đi bộ, nghịch và thư giãn): Park2. It is a place where objects of artistic, cultural, historical, or scientific interest are kept & shown (Đây là khu vực mà các đồ vật thuộc về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử hào hùng hay công nghệ được giữ gìn và trưng bày): Museum3. People go to lớn this place to see animals (Mọi fan đi mang lại đây để xem các con vật): zoo4. It is an area of sand, or small stones, beside the sea or a lake (Phần diện tích là cát, hoặc đá nhỏ, ở bên cạnh biển hoặc hồ) : beach5. It is a beautiful và famous place in the countryside (Địa điểm đẹp nhất và khét tiếng ở một nước: beauty spot

b. Work in groups. Write a similar quiz about places of interest. Ask another group to lớn answer the quiz.

Xem thêm: Tuổi Bính Tý Hợp Màu Gì - Tuổi Bính Tý Hợp Tuổi Nào & Màu Gì

Làm việc theo nhóm. Viết những câu đố tương tự. Đố những nhóm khác những câu đố đó.

Gợi ý:

It has conical shape và made from leaves: conical hatIt is a kind of lamp made from paper and bamboo, putting candle inside & hang up for decorating: Lanterns