Unit 4 lớp 7: music and arts

     

Hoàn thành hầu như câu sau bằng phương pháp viết một từ/ nhiều từ, từ bài đàm thoại trên. Sau đó làm vấn đề theo cặp. Đóng vai với việc thể hiện ở trên. Sau đó thực hành chúng


Task 1. Listen và read.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 7: music and arts

(Nghe cùng đọc.)

Making plans for the weekend

Nick: Hi Duong. How are things?

Duong: Good. Oh, have you visited the Crazy Paint art gallery recently?

Nick: No, I haven"t I heard that it"s not as good as it was before.

Duong: Oh no! It"s great! I went there last weekend. The paintings are excellent! So what shall we bởi this weekend?

Nick: Let me see. The La La Las are playing at the Young Club, let"s go!

Duong: But we can watch the concert live on TV.

Nick: Oh, come on! It"s quite different khổng lồ be there in person-the musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere... It will be fantastic!

Duong: I don"t lượt thích so much noise, Nick. Loud pop music really isn"t my thing.

Nick: Come on, Duong. It will be exciting!

Duong: How about going lớn the cinema? I lượt thích films.

Nick: Me too. OK, we can go khổng lồ the cinema if I get khổng lồ choose the film!

*

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

(Câu này đúng (T) tốt sai (F)?)

 

T

F

1. Duong và Nick are making plans for their weekend.

 

 

2. The art gallery isn’t as good as before.

 

 

3. Nick likes pop music.

 

 

4. Duong wants khổng lồ be at the pop concert.

 

 

5. Nick will let Duong choose the film.

 

 

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Nick: Chào Dương. Mọi việc thế làm sao rồi?

Dương: Vẫn tốt. Ồ, bạn đã từng đi xem triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ “Crazy Paint” cách đây không lâu chưa?

Nick: Chưa. Tôi đã nghe rằng nó không hoặc như là đã từng như trước đó đây.

Dương: Ồ không! xuất xắc lắm! Mình đã đi vào đó vào buổi tối cuối tuần rồi. Những tranh ảnh thật xuất sắc! Vậy cuối tuần này họ sẽ làm gì?

Nick: Để bản thân xem. Team La La Las đang nghịch ở câu lạc cỗ Thanh niên, họ đi nhé!

Dương: Nhưng chúng ta có thể xem buổi đại nhạc hội trực tiếp trên tv mà.

Nick: Ồ, thôi nào! trọn vẹn khác khi họ xem tại đó - đầy đủ nhạc sĩ, đám đông, tia nắng đầy màu sắc, không khí... Nó đang thật tuyệt!

Dương: Mình không thích quá nhiều tiếng ồn ào, Nick. Nhạc pop ồn ã thật sự không phải là điều bản thân thích.

Nick: Thôi như thế nào Dương. Nó sẽ thật hào khởi đấy!

Dương: Chúng ta hãy đi rạp chiếu phim đi? mình muốn xem phim.

Nick: Mình cũng thế, được thôi, chúng ta có thể đi đến rạp chiếu phim phim ví như mình được lựa chọn phim!

Lời giải đưa ra tiết:

1. T

(Dương cùng Nick sẽ lên kế hoạch cho cuối tuần của họ.

2. F

(Triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ không hay như trước đây.

3. T

(Nick mê thích nhạc pop.

4. F

(Dương ý muốn đi cho đại nhạc hội nhạc pop.

5. F

(Nick sẽ làm cho Dương chọn phim.


Bài 1b

b. Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation.

(Hoàn thành hầu hết câu sau bằng phương pháp viết một từ/ các từ, từ bài xích đàm thoại trên.)

1. Crazy Paint art gallery is  before.

2. Duong says it is very  at pop concerts.

3. Nick thinks pop concerts are .

4. Nick says it"s more exciting to be at pop concerts .

5. Duong and Nick have decided to go lớn the .

Lời giải đưa ra tiết:

1. As good as

2. Loud

3. Fantastic

4. In person

5. Cinema

 

1. Crazy Paint art gallery is as good as before.

(Phòng trưng bày nghệ thuật Crazy Paint vẫn xuất sắc như xưa.)

2. Duong says it is very loud at pop concerts.

(Dương nói rằng các buổi hòa nhạc nhạc pop rất ồn ào.)

3. Nick thinks pop concerts are fantastic.

(Nick nghĩ rằng các buổi hòa nhạc pop thật hay vời.)

4. Nick says it"s more exciting to be at pop concerts in person.

(Nick bảo rằng thật độc đáo hơn khi trực sau đó các buổi hòa nhạc nhạc pop.)

5. Duong & Nick have decided khổng lồ go lớn the cinema.

(Dương với Nick đã đưa ra quyết định đi xem phim.)


Bài 1c

c. Find these expression in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những nhiều từ này trong bài bác đàm thoại. Bình chọn chúng có nghĩa là gì.)

1. Let them see.

2. Come on.

3. It isn’t my thing.

Xem thêm: Loa Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 3 Giá Loa Harman Kardon Onyx Studio 3

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Let them see: used when you are thinking what lớn say or reply 

(Hãy nhằm họ xem: được sử dụng khi bạn nghĩ vật gì để nói hoặc trả lời.)

2. Come on: used lớn show that you don’t agree with what somebody has said 

(Thôi nào: được áp dụng để mô tả rằng các bạn không gật đầu với điều mà ai này đã nói.)

3. It isn’t my thing: used to show that you don’t like something 

(Không bắt buộc điều tôi thích: được dùng để làm thể hiện tại rằng bạn không thích hợp điều gì đó.)


Bài 1d

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.

(Làm vấn đề theo cặp. Đóng vai với việc thể hiện ở trên. Tiếp nối thực hành chúng.)

Example:

A: We"ll go to the theatre next Saturday. Can you go, too?

(Chúng mình sẽ tới rạp vào lắp thêm Bảy tới. Các bạn cũng đi được chứ?)

B: Let me see. I"ll have lớn ask my parents first.

(Để bản thân xem. Bản thân sẽ buộc phải hỏi phụ huynh trước.)


Task 2. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen và repeat.

(Viết từ/ các từ đứng dưới mỗi bức hình. Sau kia nghe và tái diễn chúng.)

camera

portrait

paintbrush

microphone

museum

painting

crayons

art gallery

opera

musical instruments

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. microphone (micro)

2. camera (máy ảnh)

3. painting (tranh vẽ

4. musical instruments (nhạc cụ)

5. portrait (ảnh chân dung)

6. art gallery (triển lãm nghệ thuật)

7. crayons (bút chì màu)

8. museum (bảo tàng)

9. opera (nhạc kịch)

10. paintbrush (cọ vẽ)


Task 3. Complete these sentences with words from 2.

(Hoàn thành mọi câu này với hầu như từ ở chỗ 2.)

1. The painter"s exhibition, "Hidden Flower, begins today at the city________.

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his________of the old Ha Noi streets.

3. In Barcelona, Spain, you can visit a________dedicated lớn the life of Picasso.

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good ________is important.

5. I rarely listen to________at home. I can"t understand the words they sing, and I prefer modern music.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Gallery

2. Paintings

3. Museum

4. Camera

5. Opera

 

1. The painter’s exhibition, ‘Hidden Flower’, begins today at the city art gallery.

(Triển lãm họa sĩ, “Hoa giấu/ ẩn”, bước đầu vào lúc này ở triển lãm nghệ thuật thành phố.)

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his paintings of the old Ha Noi streets.

(Bùi Xuân Phái là nghệ sĩ mếm mộ của tôi. Tôi thích đầy đủ bức vẽ của ông ấy về con đường phố thủ đô xưa.)

3. In Barcelona, Spain, you can visit a museum dedicated to lớn the life of Picasso.

(Ở Barcelona, Tây Ban Nha, bạn có thể thăm một bảo tàng nói về việc cống hiến cho đời của Picasso.)

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good camera is important.

(Tôi suy nghĩ nhiếp ảnh là một hiệ tượng nghệ thuật thú vị. Dĩ nhiên, gồm một thứ chụp hình giỏi thật quan trọng.)

5.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Phấn Nước Trang Điểm Với Phấn Nước Đơn Giản Nhanh Chóng

I rarely listen to opera at home. I can’t understand the words they sing, và I prefer modern music.

 (Tôi hiếm lúc nghe đến nhạc kịch nghỉ ngơi nhà. Tôi không thể hiểu phần lớn từ mà người ta hát với tôi mê thích nhạc tân tiến hơn.)