SOẠN ANH 7 UNIT 5 COMMUNICATION

     

1. Listen & read the conversation. Pay attention lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns lớn ask & answer about the prices of the food và drink on the menu. 3. Listen to the conversation & answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food & drink. Write their answers in the table below.

Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 5 communication


Everyday English

Asking and answering about prices (Hỏi và vấn đáp về giá chỉ cả)

1. Listen & read the conversation. Pay attention to lớn the questions & answers.

(Nghe với đọc đoạn hội thoại. để ý đến các thắc mắc và câu trả lời.)

Mark: How much is a bottle of mineral water? 

(Bao nhiêu tiền một chai nước khoáng?)

Mi: It"s 5,000 dong. 

(Nó là 5.000 đồng.)

Mark: và how much are two kilos of apples? 

(Và bao nhiêu tiền 2 kilogam táo?)

Mi: They"re 50,000 dong. 

(Chúng 50.000 đồng.)


2. Work in pairs. Take turns lớn ask & answer about the prices of the food and drink on the menu.

(Làm việc theo cặp. Theo lần lượt hỏi và vấn đáp về giá thành đồ ăn uống thức uống vào thực đơn.)

LY’S RESTAURANT (NHÀ HÀNG LY)

Breakfast menu (Thực đơn bữa sáng)

Food (Thức ăn)

 

bowl of beef noodle soup (bát phở bò)

30,000 dong

bowl of eel soup (bát canh lươn)

35,000 dong

toast (bánh mì nướng)

20,000 dong

Drink (Đồ uống)

 

glass of milk (ly sữa/ cốc sữa)

9,000 dong

bottle of miner water (chai nước khoáng)

8,000 dong

cup of green tea (tách trà xanh)

5,000 dong

Example:

A: How much is a glass of milk? (Một cốc sữa giá bán bao nhiêu?)

B: It"s 9,000 dong. (9,000 đồng.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A: How much is a bowl of beef noodles soup? 

*

(Bao nhiêu tiền 1 sơn phở bò?)

B: It"s 30,000 dong. 

*

(30.000 đồng.)

2. A: How much is a toast? 

*

(Bao nhiêu tiền 1 chiếc bánh mì nướng?)

B: It"s 20,000 dong. 

*

(20.000 đồng)

3. A: How much is a bottle of mineral water? 

*

(Bao nhiêu chi phí một chai nước uống khoáng?)

B: It"s 5,000 dong. 

*

(5.000 đồng.)


bài bác 3


Video lý giải giải


Your favourite food và drink

(Thức ăn và đồ vật uống yêu mếm của bạn)

3. Listen khổng lồ the conversation and answer the following questions.

(Nghe đoạn đối thoại và trả lời các thắc mắc sau.)

1. What"s Nam"s favourite food? (Thức ăn yêu mếm của nam giới là gì?)

2. What"s his favourite drink? (Đồ uống hâm mộ của anh ấy là gì?)

3. What foreign food does he like? (Món ăn nước ngoài nào cơ mà anh ấy thích?)

4. What food does he want to try? (Món nạp năng lượng nào anh ấy mong mỏi thử?)

5. What food can he cook? (Anh ấy rất có thể nấu món ăn uống gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Peter: Nam, can you help me with my school project? I need khổng lồ interview some people about what they lượt thích to eat và drink.

Nam: Sure. What questions vì you have?

Peter: What"s your favourite food, Nam?

Nam: It"s spring rolls.

Peter: What"s your favourite drink?

Nam: I like lemonade.

Peter: Interesting. What foreign food bởi you like?

Nam: Mmm, I lượt thích apple pie và pancakes.

Peter: How about new food? Is there anything that you"ve never had, but would like to try?

Nam: Certainly. I"d love to lớn try hu tieu in Ho chi Minh City.

Peter: I"d like to give it a try too. What can you cook?

Nam: Let me think... I cook omelettes, rice, & spring rolls.

Tạm dịch:

Peter: Nam, chúng ta có thể giúp mình với dự án trường học của chính mình được không? Mình buộc phải phỏng vấn một số trong những người về đông đảo gì mội bạn thích ăn và uống.

Nam: chắc hẳn rằng rồi. Chúng ta có những thắc mắc nào?

Peter: Món ăn uống yêu thích của người tiêu dùng là gì, Nam?

Nam: Là chả giò.

Peter: Đồ uống yêu thích của người sử dụng là gì?

Nam: mình đang có nhu cầu muốn nước chanh.

Peter: thiệt thú vị. Bạn muốn món ăn quốc tế nào?

Nam: Mmm, mình đang có nhu cầu muốn bánh nhân táo bị cắn và bánh kếp.

Peter: Còn món nạp năng lượng mới thì sao? gồm món nào nhưng bạn trước đó chưa từng ăn nhưng mong muốn thử không?

Nam: chắc chắn là rồi. Bạn muốn thử món hủ tiếu ở tp Hồ Chí Minh.

Peter: Mình vẫn muốn thử. Bạn có thể nấu món gì?

Nam: Để bản thân nghĩ xem ... Mình rất có thể nấu trứng tráng, cơm và chả giò.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Spring rolls. (Nem rán. / Chả giò.)

2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cắt File Pdf Trong Foxit Reader Cho Người Mới Sử Dụng

Lemonade. (Nước chanh.)

3. táo pie & pancakes. (Bánh nhân táo bị cắn dở và bánh kếp.)

4. Hu tieu (in Ho chi Minh City). (Món hủ tiếu ở tp Hồ Chí Minh.)

5. Omelettes, rice, và spring rolls. (Trứng ốp, cơm trắng và chả giò/ nem rán.)


4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food và drink. Write their answers in the table below.

(Làm việc nhóm. Phỏng vấn hai bạn bạn của chúng ta về món ăn và thức uống hâm mộ của họ. Viết câu vấn đáp của bọn họ vào bảng bên dưới đây.)

Questions

Student 1

Student 2

1. What’s your favourite food?

 

 

2. What’s your favourite drink?

 

 

3. What food & or drink do you want to lớn try?

 

 

4. What foreign food & drink vì chưng you like?

 

 

5. What can you cook?

 

 

Now report your results to lớn the class. 

(Bây giờ đồng hồ hãy trình bày kết quả cho lớp.)

Example: I interviewed A và B about their favourite food & drink. A"s favourite food is …

(Ví dụ: Tôi đã vấn đáp A với B về thức ăn uống và đồ gia dụng uống yêu thích của họ. Thức ăn yêu dấu của A là ...)

Lời giải bỏ ra tiết:

Questions (Câu hỏi)

An

Nhi

1. What’s your favourite food?

(Thức ăn yêu thích của bạn là gì?)

beef noodles soup

(phở bò)

fried rice

(cơm chiên/ rang)

2. What’s your favourite drink?

(Đồ uống yêu thích của khách hàng là gì?)

fruit juice

(nước ép trái cây)

cola

3. What food and or drink vày you want to try?

(Bạn mong muốn thử món ăn và đồ uống nào?)

spaghetti

(mì ống)

beefsteak

(bò tái)

4. What foreign food và drink vì you like?

(Bạn thích thức nạp năng lượng và thứ uống nước ngoài nào?)

Korea Kimbap

(kimbap Hàn Quốc)

hamburgers

(bánh mì hăm-bơ-gơ)

5. What can you cook?

(Bạn hoàn toàn có thể nấu gì?)

omelette và noodles

(trứng ốp với mì)

fried rice

(cơm chiên)

*
I interviewed An about his favourite food & drink. An"s favourite food is beef noodles soup. Her favourite drink is fruit juice. She wants lớn try spaghetti. Her favourite foreign food is Korea Kimbap. She can cook omelette and noodles.

(Tôi đã chất vấn An về món ăn thức uống ưa chuộng của họ. Món ăn ưa thích của An là phở bò. Thức uống hâm mộ của cô là nước trái cây. Cô ấy muốn thử mì Ý. Món ăn quốc tế yêu thích của cô ý là Kimbap Hàn Quốc. Cô ấy rất có thể nấu trứng tráng với mì.)

1. Interviewed student A:

Me: What’s your favourite food? 

(Đồ ăn yêu thích của người sử dụng là gì?)

An: My favourite food is beef noodles soup. 

*

(Món ăn ngưỡng mộ của tôi là phở bò.)

Me: What’s your favourite drink? 

(Đồ uống yêu thích của chúng ta là gì?)

An: My favourite drink is fruit juice. 

*

(Đồ uống thương yêu của tôi là nước trái cây.)

Me: What food và or drink bởi vì you want to lớn try? 

(Bạn mong muốn thử món ăn hoặc thức uống nào?)

A: I want to try spaghetti. 

*

(Tôi ước ao thử mì ống.)

Me: What foreign food and drink vị you like? 

(Đồ ăn uống hoặc vật uống nước ngoài bạn thích?)

A: I like Korea Kimbap. 

*

(Tôi thích cơm cuộn Hàn Quốc.)

Me: What can you cook? 

(Bạn hoàn toàn có thể nấu món gì?)

A: I can cook omelette & noodles. 

*

(Tôi hoàn toàn có thể nấu trứng tráng cùng mì.)

2. Interview student B:

Me: What’s your favourite food? 

(Đồ ăn uống yêu thích của người tiêu dùng là gì?)

Nhi: My favourite food is fried rice. 

*

(Món ăn ngưỡng mộ của tôi là cơm rang.)

Me: What’s your favourite drink? 

(Đồ uống yêu thích của chúng ta là gì?)

Nhi: My favourite drink is Cola. 

*

(Đồ uống thương yêu của tôi là Coca-Cola.)

Me: What food và or drink vày you want lớn try? 

(Bạn mong mỏi thử đồ ăn hoặc đồ uống nào?)

Nhi: I want lớn try beefsteak. 

*

(Tôi ước ao thử bò bịt tết.)

Me: What foreign food and drink vị you like? 

(Đồ ăn uống hoặc thứ uống nước ngoài bạn thích?)

Nhi: I like hamburgers.

(Tôi thích bánh mì kẹp thịt.)

Me: What can you cook? 

(Bạn có thể nấu món gì?)

Nhi: I can cook fried rice. 

*

(Tôi rất có thể nấu cơm trắng rang.)


từ bỏ vựng

1.

*
Anna & Brian about their favourite food and drink. " translate_example1="Tôi đã phỏng vấn Anna và Brian về món nạp năng lượng và thức uống mếm mộ của họ." type="lghaudio" />

3.

*
." translate_example1="Trẻ em thích nạp năng lượng vặt." type="lghaudio" />

4.

*
for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot." translate_example1="Nước lèo phở được nấu bằng thịt bò hoặc giết trâu hầm thọ trong một cái nồi to." type="lghaudio" />

5.

*
for lunch." translate_example1="Tôi đang nấu đợi cho bữa trưa" type="lghaudio" />

6.

*
and cut into thin slices." translate_example1="Thịt để ăn phở là thịt thăn nạc và thái thành lát mỏng." type="lghaudio" />

7.

*

8.

Xem thêm: Cách Tải Phim Trên Google Về Điện Thoại Samsung Cực Dễ, Cách Download Phim Trên Web Về Điện Thoại

*
of beef or chicken." translate_example1="Thành phần bao gồm của chúng là mì và lát thịt trườn hoặc gà." type="lghaudio" />

10.

*
pho is boneless & cut into thin slices" translate_example1="Thịt để ăn uống phở là thịt thăn nạc và bổ thành lát mỏng." type="lghaudio" />