SOẠN ANH 7 UNIT 4 A CLOSER LOOK 2

     

Mời các em thuộc tham khảobài họcA Closer Look 2 - Unit 4để học hai điểm ngữ pháp mới: câu so sánh và câu với too với either. Qua các bài tập không giống nhau, các em vẫn biết cách áp dụng vào so sánh và nói đến sở mê say của phiên bản thân.

Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 4 a closer look 2


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 2

1.2. Task 2 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 2

1.3. Task 3 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 2

1.4. Task 4 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 2

1.5. Task 5 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 2

1.6. Task 6 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 2

2. Bài tập trắc nghiệm

3. Lời kết

4. Hỏi đáp


Put as, or from in the gaps.(Đặt as hoặc from vào thời gian trống những câu sau.)

Guide to lớn answer

1.The music festival this year is as goodasit was last year.(Lễ hội âm nhạc năm nay hay như năm rồi.)

2.The concert will be broadcast "live": that means it comes on TV at the same timeasit is performed.(Đại nhạc hội sẽ được phát sóng trực tiếp: tức là nó chiếu trên tv cùng thời điểm được trình diễn.)

3.This camera is notasexpensiveasI thought at first.(Rạp chiếu phim này không đắt như nghĩ cơ hội đầu.)

4.Your taste in art is quite differentfrommine.(Sở mê say âm nhạc của doanh nghiệp khác cùng với tôi.)

5.Some people say thatSpider-Man 2is as boringasSpider-Man 1.(Vài bạn nói rằng tín đồ nhện 2 cũng ngán như người nhện 1.)

6.My mother is always as busyasa bee.(Mẹ tôi luôn mắc như một con ong.)


1.2. Task 2 Unit 4 lớp 7A Closer Look 2


Put one of these phrases in each gap in the passage(Đặt trong những cụm tự này vào mỗi khoảng không trong đoạn văn sau.)

*

Guide lớn answer

MY HOMETOWN TODAY

My hometown has changed a lot – it’s definitely not (1)the same asit was before. It’s not (2)as quiet asit was 5 years ago. It’s much more noisy, but I prefer it now. There are more shops & restaurants. The restaurants are (3)different fromthe ones we had before. Now we can eat many different kinds of food – Italian, French, & even Mexican! There have been so many changes. Even the streets are not (4)as narrow asthey were before. They are wider now lớn make space for the extra traffic. One thing hasn’t changed though. The people here are as warm và (5)friendly asbefore. That’s one thing that’s (6)the same asit was before.

Tạm dịch:

QUÊ TÔI NGÀY NAY

Quê tôi đã đổi khác nhiều - nó trọn vẹn không như trước đây. Nó không yên ổn bình như cách đó 5 năm. Nó ồn ào hơn, dẫu vậy tôi ham mê quê tôi bây giờ hơn. Có không ít cửa mặt hàng và nhà hàng hơn. Nhà hàng quán ăn khác với các chiếc khác mà chúng tôi đã bao gồm trước đây. Bây giờ chúng tôi có thể ăn nhiều một số loại thức ăn không giống nhau - món Ý, món Pháp, và món Mexico. Có vô số thay đổi. Thậm chí những tuyến đường cũng không chật hẹp như lúc trước đây. Hiện nay chúng rộng hơn nhằm tạo khoảng tầm trông mang lại xe. Mặc dù vậy nhưng tất cả một điều không cố kỉnh đổi. Nhỏ người ở chỗ này vẫn ấm áp và gần gũi như trước đây. Đó là một trong những điều duy nhất giống cùng với trước đây.


1.3. Task 3 Unit 4 lớp 7A Closer Look 2


Work in pairs. Compare the two music clubs in the town: Young Talent & Nightingale.(Làm theo cặp. So sánh 2 câu lạc bộ âm nhạc trong khu vực phố: kĩ năng trẻ với Họa mi.)

*

Tạm dịch

Ví dụ

Tài năng Trẻ không già bằng Họa mi.

Họa ngươi thì già hơn năng lực Trẻ.

Guide to answer

1.Young talent is more friendly than Nightingale.(Tài năng trẻ em thì thân mật hơn Họa mi.)

2.Young Talent is not as safe as Nightingale.(Tài năng trẻ em thì không an toàn bằng Họa mi.)

3.Nightingale is not as large as Young Talent.(Họa ngươi thì ko to lớn bằng khả năng Trẻ.)

4.Young Talent is as expensive as Nightingale.(Tài năng Trẻ có mức giá bằng Họa mi.)

5.Young Talent is not as famous as Nightingale.

Xem thêm: Muốn Xem Camera Qua Mạng Bạn Cần Làm Gì, Cách Xem Camera Qua Mạng Lan

(Tài năng trẻ thì không lừng danh bằng Họa mi.)

too và either(too với either)


1.4. Task 4 Unit 4 lớp 7A Closer Look 2


Complete the following sentences with "too" or ‘either".(Hoàn thành số đông câu sau đây với “too” hoặc “either”.)

Guide to lớn answer

1.My friend likes photography, & I lượt thích ittoo.

(Bạn tôi say đắm nhiếp ảnh, và tôi cũng thích.)

2.My mother doesn’t enjoy horror films, và my sister doesn’teither.

(Mẹ tôi không thích phim gớm dị, và chị tôi cũng không.)

3.I was not allowed to go khổng lồ the show, và my classmates were noteither.

(Tôi không được phép đi đến buổi biểu diễn và bạn làm việc của tôi cũng không.)

4.I love country music, & I lượt thích rock & rolltoo.

(Tôi mê say nhạc đồng quê, và tôi đều thích nhạc rock & roll.)

5.When I finish painting my room, I’ll bởi vì the kitchentoo.

(Khi tôi sơn kết thúc phòng tôi, tôi cũng trở thành sơn công ty bếp.)


1.5. Task 5 Unit 4 lớp 7A Closer Look 2


What music & arts are you interested, or not interested in? Make a list by completing the sentences below. (You can use the words given or your own ideas).(Bạn đang thích hoặc không say đắm thể các loại nhạc và nghệ thuật nào? làm cho một danh sách bằng cách hoàn thành các câu bên dưới. (Bạn rất có thể sử dụng các từ được đến hoặc ý kiến riêng của bạn).

*

Guide to lớn answer

1.I’m very interested indancing.

(Tôi khôn cùng thích nhảy.)

2.I thinkdrawingis very boring.

(Tôi suy nghĩ vẽ thật là chán.)

3.What I lượt thích to vì chưng most in my spare time isplaying the guitar.

(Điều tôi thích làm cho nhất vào thời hạn rảnh là chơi lũ ghi ta.)

4.In my spare time, I oftenlisten to lớn rock and roll.

(Vào thời hạn rảnh, tôi hay nghe nhạc rock và roll.)

5.I nevergo to lớn the art gallery, even if I have time.

(Tôi không khi nào đi mang lại triển lãm nghệ thuật, thậm chí còn nếu tôi có thời gian.)


1.6. Task 6 Unit 4 lớp 7A Closer Look 2


Work in pairs. Nói qua your danh sách with your partner.Then, report lớn the class using too/ either.(Làm theo cặp. Chia sẻ danh sách với bạn học. Sau đó báo cáo cho lớp, sử dụng “too/ either”.)

Examples

- phái mạnh is interested in dancing & I am too.(Nam mê say nhảy cùng tôi cũng vậy.)

- Phong doesn’t go lớn the art gallery & I don’t either.(Phong không thích đi mang lại triển lãm thẩm mỹ và nghệ thuật và tôi cũng không.)

Guide lớn answer

- I lượt thích pop music và Phong does too.(Tôi ưng ý nhạc pop cùng Phong cũng vậy.)

- I don’t lượt thích drawing và Nam doesn’t either.

Xem thêm: Phần Mềm Tạo Khung Ảnh Đẹp Nhất, Top Ứng Dụng Đóng Khung Ảnh Điện Thoại Đẹp Nhất

(Tôi không ưng ý vẽ cùng Nam cũng không.)

- I lượt thích play the guitar in the spare time & Nam do too.(Tôi ưa thích chơi bầy ghi ta vào thời hạn rảnh cùng Nam cũng vậy.)