Số tiền bằng chữ trong excel 2010

     

Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel – Bài viết bên dưới đây, hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel một cách đơn giản và dễ dàng và dễ dàng.

Bạn đang xem: Số tiền bằng chữ trong excel 2010

Bạn đang xem: Đọc số tiền bằng văn bản trong excel


*

(Hình ảnh: Cách biến đổi số thành chữ vào Excel)

** biến đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn nên thêm vnTools vào Excel. Trên thanh công cụ, chúng ta chọn File => Option.


*

*

– Tiếp theo, bạn chọn Brown rồi tìm về thư mục đã thiết lập đặt vnTools (thông thường sẽ trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.


*

– sau khoản thời gian đã thêm được vnTools, bạn chọn tab vnTools để thao tác đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, gồm hộp thoại làm việc tương trường đoản cú như các hàm của Excel – trong đó chúng ta cũng có thể chọn ô cất chuỗi kết quả, ô chứa số bắt buộc chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển đổi số thành chữ theo tiếng anh, các bạn thực hiện giống như như thay đổi thành chữ theo tiếng Việt tuy vậy thay vị chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

Xem thêm: Món Ngon Với Trứng Bắc Thảo, Hột Vịt Bắc Thảo Có Cần Luộc Không


*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ giờ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là đổi số thành chữ giờ anh

– kết cấu hàm triển khai đổi:

=VND(số bắt buộc đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số buộc phải đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh tất cả từ “Dollar”.

=USD(số buộc phải đổi): đổi số thành chữ theo tiếng anh.

** biến đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn đang xem: phương pháp chuyển đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ văn bản hàm vào.

Xem thêm: Cách Nướng Ngô Bằng Lò Vi Sóng Chị Em Không Còn Vất Vả, Nướng Ngô Bằng Lò Vi Sóng Chị Em Không Còn Vất Vả

– sau khoản thời gian gõ hoàn thành chọn Close & Return bảng tính. Vào bảng tính ta rất có thể dùng hàm này như những hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong mặt đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File gồm Macro vừa viết thành file *.XLA trong folder nói trên) giả dụ muốn tất cả mọi tệp tin trong Excel đều thực hiện được hàm này.

** Dưới đây là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso thủ thuật 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx thủ thuật 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” over If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” end If If (hgchuc = 0) và (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” end If over If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) và (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) and (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) kết thúc If kết thúc If kết thúc If Doi3so = Tam over Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” vày While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 to 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) over If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” end Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) kết thúc Function “

– Chú ý: đề xuất gõ các chữ tiếng Việt gồm dấu lại mặc dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện tại chữ Việt. Để chắc ăn thì các bạn chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() xuất xắc =DSTC() rồi Enter

** thay đổi số thành chữ VNĐ bằng bí quyết sử dụng phần mềm AccHelper:

– Tải phần mềm đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau thời điểm tải về, các bạn giải nén ra bởi cách: nhấp chuột phải vào tệp tin vừa mua về -> lựa chọn Extract Here


+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => chọn Browse… => Chọn đường dẫn tới ứng dụng mà về trang bị tính của doanh nghiệp => lựa chọn File bao gồm tên AccHelperEx


– Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở tệp tin Excel bất kì, tiếp nối chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go