Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 200

     

Mẫu sổ nhật ký chung là thể hiện toàn bộ tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng, quý, năm. Phản ánh toàn bộ chi tiết các nghiệp vụ thông qua tài khoản đối ứng. Số tiền bên nợ và bên có từng nghiệp vụ. Để từ sổ nhật ký chung này sẽ sinh ra các sổ cái, sổ chi tiết và các báo cáo liên quan.

Bạn đang xem: Sổ nhật ký chung theo thông tư 200

*


1.

Xem thêm:

Mẫu hình thức kế toán nhật ký chung

(1). Sổ Nhật ký chung

Đơn vị:……………………

Mẫu số S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Năm…

Đơn vị tính:…………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giải

Đã ghi

STT

Số hiệu

Số phát sinh

Số hiệuNgày, thángSổ Cáidòng

TK

 đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sauXXx
– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

2. Phương pháp lập sổ nhật ký chung.

Xem thêm: Cách Làm Bắp Tay Thon Gọn Nhanh Chóng Chỉ Trong 1 Tháng, 9 Cách Tốt Nhất Để Giảm Mỡ Cánh Tay

Nợ TK 6422: 750.000

Nợ TK 1331: 75.000

Có TK 111: 825.000

Như vậy trên nhật ký chung:

TK nợ 6422 đối ứng có TK 111: 750.000

TK Nợ 133 đối ứng có TK 111: 75.000

Trên đây là mẫu sổ nhật ký chung mà Kế toán Việt Hưng giới thiệu tới tất cả các bạn học viên. Các bạn có thắc mắc hay muốn tải mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 và thông tư 133 hãy liên hệ với all4kids.edu.vn, Kế toán Việt Hưng sẽ giải đáp mọi câu hỏi của các bạn.