Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 200

     

Mẫu sổ nhật ký chung là thể hiện toàn bộ tất cả các nghiệp vụ ghê tế phát sinh vào tháng, quý, năm. Phản ánh toàn bộ đưa ra tiết các nghiệp vụ thông qua tài khoản đối ứng. Số tiền mặt nợ và bên có từng nghiệp vụ. Để từ sổ nhật ký bình thường này sẽ hiện ra các sổ cái, sổ đưa ra tiết và các báo cáo liên quan.

Bạn đang xem: Sổ nhật ký chung theo thông tư 200

*


1.

Xem thêm: Tình Đã Nhạt Phai Có Nên Níu Kéo Tình Yêu Bằng Mọi Giá, Tình Đã Nhạt Phai Có Nên Níu Giữ

Mẫu hình thức kế toán nhật ký chung

(1). Sổ Nhật ký chung

Đơn vị:……………………

Mẫu số S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Năm…

Đơn vị tính:…………

Ngày, mon ghi sổChứng từDiễn giải

Đã ghi

STT

Số hiệu

Số vạc sinh

Số hiệuNgày, thángSổ Cáidòng

TK

 đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
Số trang trước gửi sang

Cộng đưa sang trang sauXXx
– Sổ này còn có …. Trang, đặt số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

2. Phương pháp lập sổ nhật ký chung.

Xem thêm: Cách Làm Bắp Tay Thon Gọn Nhanh Chóng Chỉ Trong 1 Tháng, 9 Cách Tốt Nhất Để Giảm Mỡ Cánh Tay

Nợ TK 6422: 750.000

Nợ TK 1331: 75.000

Có TK 111: 825.000

Như vậy bên trên nhật ký chung:

TK nợ 6422 đối ứng có TK 111: 750.000

TK Nợ 133 đối ứng có TK 111: 75.000

Trên đây là mẫu sổ nhật ký phổ biến mà kế toán tài chính Việt Hưng ra mắt tới tất cả chúng ta học viên. Chúng ta có thắc mắc hay như là muốn tải mẫu sổ nhật ký thông thường theo thông bốn 200 và thông bốn 133 hãy tương tác với all4kids.edu.vn, kế toán Việt Hưng sẽ câu trả lời mọi thắc mắc của những bạn.

kimsa88
cf68