sinh trưởng sơ cấp của cây là

Câu hỏi:

11/09/2020 39,201

A. Sự phát triển của thân thích và rễ theo hướng lâu năm tự sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

Bạn đang xem: sinh trưởng sơ cấp của cây là

Đáp án chủ yếu xác

B. Sự phát triển chiều lâu năm của cây tự sinh hoạt phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân thích và đỉnh rễ ở cây một lá nõn và cây nhị lá mầm

C. Sự phát triển chiều lâu năm của cây tự sinh hoạt nguyên vẹn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân thích và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây nhị lá nõn.

D. Sự phát triển chiều lâu năm của cây tự sinh hoạt nguyên vẹn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân thích và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây một lá nõn.

Lời giải:

Sinh trưởng sơ cung cấp là phát triển của thân thích và rễ theo hướng lâu năm tự sự phân loại của tế bào phân sinh đỉnh.

Đáp án nên chọn là: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này không tồn tại ở phát triển loại cấp?

A. Làm tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

B. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tầng sinh xấu xí.

C. Diễn rời khỏi cả ở cây một lá nõn và cây nhị lá mầm

D. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Câu 2:

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa điểm này của cây?

A. Tại thân

B. Tại chồi nách

C. Tại đỉnh rễ

D. Tại chồi đỉnh

Câu 3:

Kết trái khoáy của phát triển loại cấp

A. Làm mang lại cây to tát rời khỏi theo hướng ngang

Xem thêm: thanks for the nice gift

B. Làm đột biến cành mặt mày và rễ nhánh

C. Làm mang lại cây rời khỏi hoa, tạo nên quả

D. Tất cả những biểu lộ trên

Câu 4:

Mô phân sinh ở thực vật là

A. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tuy nhiên kĩ năng nguyên vẹn phân rất rất hạn chế

B. Nhóm những tế bào ko phân hóa, giữ vị kĩ năng nguyên vẹn phân

C. Nhóm những tế bào ko phân hóa, rơi rụng dần dần kĩ năng nguyên vẹn phân

D. Nhóm những tế bào phân hóa, chuyên nghiệp hóa về chức năng

Câu 5:

Lấy tủy thực hiện tâm, sự phân bổ của mạch rây và mộc vô phát triển sơ cung cấp ra làm sao ?

A. Gỗ ở phía ngoài còn mạch rây ở trong tầng sinh mạch

B. Gỗ và mạch rây ở trong tầng sinh mạch

C. Gỗ ở phía vô còn mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch

D. Gỗ và mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch.

Câu 6:

Sinh trưởng sơ cung cấp xẩy ra ở?

A. Cây một lá nõn và cây nhị lá mầm

B. Chỉ xẩy ra ở cây  nhị lá mầm

C. Cây một lá nõn và phần thân thích non của cây nhị lá mầm

Xem thêm: phân tích bài đồng chí

D. Cây nhị lá nõn và phần thân thích non của cây một lá mầm