sản phẩm của pha sáng

Câu hỏi:

23/03/2020 44,612

Bạn đang xem: sản phẩm của pha sáng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Pha sáng sủa của quang quẻ thích hợp là trộn đem hóa tích điện của độ sáng Mặt Trời và được diệp lục hít vào trở nên tích điện của những links chất hóa học nhập ATP và NADPH → Sản phẩm của trộn sáng sủa bao gồm ATP, NADPH và O2 (có xuất xứ kể từ quy trình quang quẻ phân li nước).

Sản phẩm của trộn sáng sủa là gì (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi nhập quang quẻ thích hợp sở hữu xuất xứ kể từ đâu?

Câu 2:

Nêu định nghĩa và ĐK cần phải có của trộn sáng sủa nhập quang quẻ thích hợp.

Câu 3:

Xem thêm: trường đại học hoa lư

Pha sáng sủa quang quẻ thích hợp cung ứng cho tới trộn tối thành phầm nào là sau đây?

  A - CO2 và ATP.

  B - Năng lượng độ sáng,

  C - Nước và O2.

  D - ATP và NADPH.

Câu 4:

Giai đoạn quang quẻ thích hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây mía là quy trình nào là sau đây?

   A - Quang phân li nước

   B - Chu trình Canvin

   C - Pha sáng sủa.

   D - Pha tối.

Câu 5:

Những thích hợp hóa học nào là đem tích điện độ sáng nhập trộn tối nhằm đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Câu 6:

Xem thêm: đề minh họa toán 2021

Quan sát những hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự như thể nhau và không giống nhau Một trong những con phố C3, C4 và con phố CAM.