sản phẩm của hô hấp tế bào gồm

Câu hỏi:

31/07/2019 75,332

Bạn đang xem: sản phẩm của hô hấp tế bào gồm

A. Oxi, nước và tích điện (ATP + nhiệt)

B. Nước, đàng và tích điện (ATP + nhiệt)

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Khí cacbonic, đàng và tích điện (ATP + nhiệt)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình đàng phân xẩy ra ở

A. Trên màng của tế bào

B. Trong tế bào hóa học (bào tương)

C. Trong toàn bộ những bào quan lại không giống nhau

D. Trong nhân của tế bào

Câu 2:

Nói về thở tế bào, điều nào là tại đây ko đúng?

A. Đó là quy trình quy đổi tích điện vô cùng cần thiết của tế bào

B. Đó là quy trình lão hóa những hóa học cơ học trở nên CO2 và H2O và hóa giải tích điện ATP

C. Hô hấp tế bào với thực chất là chuỗi những phản xạ lão hóa khử

D. Quá trình thở tế bào đa phần ra mắt vô nhân tế bào

Câu 3:

Sơ vật dụng tóm lược nào là tại đây thể hiện nay trúng quy trình đàng phân?

A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

B. Glucozo → CO2 + ATP + NADH

Xem thêm: chức năng của thị trường

C. Glucozo → nước + năng lượng

D. Glucozo → CO2 + nước

Câu 4:

Giai đoạn nào là sinh rời khỏi nhiều ATP nhất?

A.Đường phân

B.Chuỗi chuyền electron hô hấp

C.Chu trình Crep

D.Giai đoạn trung gian lận thân mật đàng phân và quy trình Crep

Câu 5:

Quá trình thở tế bào bao gồm những quá trình sau:

(1) Đường phân

(2) Chuỗi truyền electron hô hấp

(3) Chu trình Crep

(4) Giai đoạn trung gian lận thân mật đàng phân và quy trình Crep

Trật tự động trúng những quá trình của quy trình thở tế bào là

A. (1) → (2) → (3) → (4)

B. (1) → (3) → (2) → (4)

C. (1) → (4) → (3) → (2)

D. (1) → (4) → (2) → (3)

Câu 6:

Ở loại vật nhân sơ không tồn tại ti thể thì thở tế bào ra mắt ở đâu?

A. Tại tế bào hóa học và nhân tế bào

B. Tại tế bào hóa học và màng nhân

C. Tại tế bào hóa học và màng sinh chất

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

D. Tại nhân tế bào và màng sinh chất